Realia polityki zagranicznej Kirgistanu w 2022 roku

Kirgistan systematycznie przesuwa punkt ciężkości w swojej polityce zagranicznej. I choć na szczeblu oficjalnym władze republiki deklarują utrzymanie tradycyjnego kursu polityki zagranicznej, nadal widoczne są pewne zmiany w układzie priorytetów i kluczowych punktów orientacyjnych w stosunkach międzynarodowych Biszkeku.

Przykładowo, o ile dwa lata temu integracja euroazjatycka zajmowała silną pozycję w agendzie gospodarczej, to dziś ten kierunek, mimo przewodnictwa Kirgistanu w EUG w 2022 roku, nieco wyblakł.

Czytaj dalej „Realia polityki zagranicznej Kirgistanu w 2022 roku”

Co zyska Azja Centralna dzięki powstaniu Organizacji Państw Tureckich?

Analitycy są dalecy od jednomyślności w swoich ocenach przekształcenia Rady Tureckiej w Organizację Państw Tureckich, a niekiedy ich poglądy są diametralnie przeciwstawne. Niektórzy są przekonani, że nowa struktura, która wyłoniła się na fragmentach Rady Współpracy państw tureckojęzycznych, uwzględniająca ambicje tureckiego przywódcy, ma stać się marionetką w jego rękach.

Inni wręcz przeciwnie, próbują udowodnić, że to właśnie ten format relacji, wypracowany podczas ostatniego szczytu, ostatecznie naprawdę zbliży kraje tureckie i uczyni z nich jedną wspólnotę, co z czasem może zmienić nową struktury w prawdziwą geopolityczną przeciwwagę.

Czytaj dalej „Co zyska Azja Centralna dzięki powstaniu Organizacji Państw Tureckich?”

Szczyt Organizacji Państw Tureckich – najważniejsze ustalenia szczytu

Najważniejszą decyzją podjętą na szczycie była zmiana Rady Państw Tureckojęzycznych na Organizację Państw Tureckich (OIC) i podniesienie jej statusu. Inne ważne decyzje podpisane przez głowy państw to przyznanie Turkmenistanowi statusu obserwatora w Organizacji Państw Tureckich, a także określenie kryteriów przyznawania statusu obserwatora i statusu partnera państwom trzecim. 

Z kolei Fundusz Inwestycyjny to jedna z najważniejszych decyzji dla takich państw jak Kirgistan. Odpowiednie ministerstwa otrzymały polecenie utworzenia tej instytucji finansowej oraz wybrania jej siedziby do 1 września 2022 r. 

Czytaj dalej „Szczyt Organizacji Państw Tureckich – najważniejsze ustalenia szczytu”