Koronawirus tworzy nową formę współpracy w Azji Centralnej

Kirgistan ma najwyższy wskaźnik przypadków koronawirusa w Azji Centralnej i najwyższy współczynnik śmiertelności. To doprowadziło do gwałtownego kryzysu gospodarczego w kraju oraz do zaangażowania w pomoc przez sąsiadów.

Protestujący w stolicy Kirgistanu – Biszkeku – na początku października doprowadzili do rezygnacji prezydenta oraz upadku rządu. Nowe kierownictwo kraju szukało pomocy i znalazło ją w raczej nieoczekiwanym miejscu tuż obok.

Biuro Prasowe Prezydenta Kazachstanu Kassyma Jomarta-Tokajewa opublikowało 12. listopada oświadczenie, że Kazachstan i Uzbekistan będą udzielać Kirgistanowi pomocy finansowej i humanitarnej.

Czytaj dalej „Koronawirus tworzy nową formę współpracy w Azji Centralnej”

Uzbekistan: Pandemia opóźnia spis powszechny

Pierwszy narodowy spis ludności niezależnego Uzbekistanu (ostatni spis ludności miał miejsce w czasach sowieckich 30 lat temu) został przesunięty o rok ze względu na logistyczne rozmiary wzywania i utrzymujące się zagrożenie koronawirusem.

Spis powszechny Uzbeków pierwszy od 1989 r., miał zostać przeprowadzony w 2022 r. Teraz został przesunięty na 2023 r.

Czytaj dalej „Uzbekistan: Pandemia opóźnia spis powszechny”

Tadżykistan i Uzbekistan motorami współpracy regionalnej w Azji Centralnej

Przywrócone relacje państwowo – gospodarcze między Tadżykistanem a Uzbekistanem mogą odegrać decydującą rolę w zacieśnianiu współpracy międzyregionalnej w poradzieckiej Azji Centralnej.

Po zmianie władzy w Uzbekistanie w 2016 r. społeczność międzynarodowa mogła obserwować stopniowy proces odwilży w stosunkach między Taszkentem a Duszanbe. Symbolem zbliżenia i zacieśnienia współpracy między Tadżykistanem a Uzbekistanem było podpisanie w 2018 roku porozumienia „o wzajemnych podróżach obywateli Tadżykistanu i Uzbekistanu”, które ułatwiło życie milionom obywateli po obu stronach.

Czytaj dalej „Tadżykistan i Uzbekistan motorami współpracy regionalnej w Azji Centralnej”

Uzbekistan przyspiesza zmianę pisowni alfabetu

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew wydał dekret przyspieszający pełne przejście języka uzbeckiego z cyrylicy na alfabet łaciński. Dekret wydany 21. października nakreśla politykę językową na okres 2020-2030, w którym kraj kontynuuje próbę zreformowania języka uzbeckiego i rozszerzenia jego użycia.

Jeden z filarów dekretu wzywa rząd do utworzenia grupy roboczej w ciągu trzech miesięcy w celu opracowania i przedłożenia administracji prezydenckiej mapy drogowej pełnego przejścia na alfabet uzbecki oparty na alfabecie łacińskim.

Czytaj dalej „Uzbekistan przyspiesza zmianę pisowni alfabetu”

Uzbekistan: Ambitne plany budżetowe pomimo pandemii

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew przewodniczył spotkaniu, podczas którego omówione zostały plany budżetu państwa na 2021 rok. Pandemia koronawirusa poważnie wpłynęła na plany rządu w Taszkencie.

Szef państwa podkreślił na spotkaniu, że przy projektowaniu budżetu na przyszły rok należy brać pod uwagę utrzymującą się pandemię i spadek aktywności gospodarczej na poziomie globalnym.

Omówiono działania zapewniające stabilność makroekonomiczną oraz prognozowany poziom dochodów budżetowych. Wymaga to osiągnięcia wzrostu gospodarczego na poziomie co najmniej 5,1 proc. w 2021 r. (5,8 proc. w produkcji przemysłowej i 6,5 proc. w usługach i budownictwie). Zwrócono uwagę na konieczność ograniczenia szarej strefy i legalizacji 600 tys. miejsc pracy.

Czytaj dalej „Uzbekistan: Ambitne plany budżetowe pomimo pandemii”