Rozmowy liderów Uzbekistanu i Kirgistanu w Taszkencie

Prezydent Kirgistanu Sadyr Żaparow spotkał się w Taszkencie z liderem Uzbekistanu Szawkatem Mirzijojewem. Rozmowy przywódców państw Azji Centralnej dotyczyły stanu obecnych relacji i perspektyw współpracy bilateralnej. Dyskutowano o działaniach na rzecz dalszego rozwoju efektywnej interakcji między oboma państwami.

Szawkat Mirzijojew z satysfakcją odnotował poziom strategicznego partnerstwa między dwoma krajami. Wyraził gotowość do poważnej i kompleksowej współpracy z Kirgistanem i wykorzystania wszelkich środków na te cele.

Jak podkreślił przywódca Uzbekistanu, narody powinny odczuć realne skutki i zobaczyć, jak głowy państw przechodzą od słów do czynów. W szczególności zaznaczył, że osiągnięto porozumienia w sprawie zwiększenia wymiany handlowej i eliminacji wszelkich barier, zacieśnienia współpracy przedsiębiorstw, zwiększenia liczby wspólnych przedsięwzięć, utworzenia kirgisko-uzbeckiego funduszu inwestycyjnego, efektywnego wykorzystania potencjału transportowego i współpracy w zakresie zużycia wody i energii oraz kwestii granicznych.

„Strona uzbecka jest zaangażowana we wspólną, aktywną i produktywną pracę na rzecz dobra i pomyślności naszych braterskich narodów” – powiedział Mirzijojew.

Chęć kontynuacji współpracy

Sadyr Żaparow powiedział, że dalszy postępowy rozwój przyjaznych i dobrosąsiedzkich stosunków z Uzbekistanem we wszystkich zakresach dwustronnych interakcji pozostaje jednym z głównych priorytetów polityki zagranicznej Kirgistanu. Zauważył istotną pozytywną dynamikę w rozwoju stosunków dwustronnych dzięki nawiązanym bliskim i opartym na zaufaniu kontaktom oraz bezpośredniemu i regularnemu dialogowi między państwami.

Szef Republiki Kirgiskiej z satysfakcją odnotował postęp w wytyczaniu granicy państwa kirgisko-uzbeckiego i podkreślił potrzebę kontynuowania i intensyfikacji procesu negocjacyjnego. Dodał, że zakończenie legalnej rejestracji granicy państwowej obu krajów w przyszłości nada nowy impuls przyjaznym stosunkom i wzmocni stabilność na obszarach przygranicznych.

,,Chciałbym raz jeszcze zapewnić, że strona kirgiska jest gotowa do konstruktywnego i produktywnego dialogu we wszystkich problematycznych kwestiach. Jestem przekonany, że razem uda nam się znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązanie kwestii granic.” – stwierdził w trakcie spotkania z Mirzijojewem przywódca Kirgistanu.

Zwrócił również uwagę, że Kirgistan przywiązuje szczególną wagę do wszechstronnej ekspansji i pogłębienia współpracy handlowej i gospodarczej oraz wyraził gotowość do współpracy na rzecz stworzenia korzystnych warunków dostępu towarów i usług do rynku obu państw w celu zwiększenia handlu dwustronnego. Ponadto z satysfakcją mówił o zawartych porozumieniach w sprawie utworzenia Funduszu Inwestycyjnego w celu finansowania wspólnych projektów inwestycyjnych.

Żaparow wyraził zadowolenie z poziomu współpracy bilateralnej w sferze kulturalnej i humanitarnej, podkreślił znaczenie zacieśniania dalszego partnerstwa w dziedzinie edukacji i ochrony zdrowia. Prezydent wyraził przekonanie, że wspólne wysiłki będą dalej wzmacniać cały zakres dwustronnej współpracy i interakcji z korzyścią dla bratnich narodów Kirgistanu i Uzbekistanu. Sadyr Żaparow zaprosił Szawkata Mirzijojewa do ponownego złożenia wizyty w Kirgistanie.

Nowe umowy

Podczas kirgisko-uzbeckiego forum biznesowego podpisano kontrakty inwestycyjno-handlowe na 127,6 mln USD – podało Ministerstwo Gospodarki i Finansów Kirgistanu. Forum odbyło się w ramach wizyty prezydenta Sadyra Żaparowa w Uzbekistanie.

Wicepremier – minister gospodarki i finansów Ulukbek Karmyshakov zwrócił uwagę uczestników na obiecujące obszary wzajemnie korzystnego partnerstwa między oboma krajami. W forum biznesowym wzięły udział czołowe przedsiębiorstwa Uzbekistanu i Kirgistanu z branży przemysłu, budownictwa, rolnictwa, turystyki, przemysłu ciężkiego, lekkiego, spożywczego, górnictwa, informatyki i finansów.

Ponadto podczas wizyty Żaparowa w Uzbekistanie planowane jest podpisanie mapy drogowej rozszerzenia i pogłębienia współpracy między krajami w zakresie współpracy przemysłowej, przewidującej realizację 60 projektów za 550,4 mln USD.

Wizyta w Uzbekistanie jest trzecią wizytą prezydenta Żaparowa po wyborze na urząd głowy państwa. Wcześniej nowo wybrany przywódca Kirgistanu złożył odwiedził Rosję oraz Kazachstan.