Uzbekistan i Węgry zgadzają się na dalsze rozszerzanie współpracy handlowo-gospodarczej

30 marca prezydent Szawkat Mirzijojew i premier Węgier Viktor Orbán przeprowadzili negocjacje z udziałem delegacji obu krajów.

W ciągu ostatnich czterech lat obroty handlowe między Uzbekistanem a Węgrami wzrosły prawie trzykrotnie. Pomimo trudnych okoliczności pandemii ten pozytywny trend utrzymał się w ubiegłym roku. Podczas wizyty podpisano ponad 10 dokumentów. Mają one na celu dalszy rozwój wieloaspektowego partnerstwa.

Ważnym czynnikiem w utrzymaniu pozytywnego trendu jest ścisłe współdziałanie przedsiębiorców i regionów obu krajów. W szczególności w lutym br. w Budapeszcie odbyło się regularne posiedzenie Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej oraz forum biznesowe. W Taszkencie odbyło się pierwsze posiedzenie uzbecko-węgierskiej Rady Biznesu.

Podczas rozmów zauważono, że istnieją ogromne niewykorzystane możliwości współpracy. Główny nacisk położono na kwestie dalszego wzmacniania powiązań handlowo-gospodarczych, inwestycyjnych i finansowych.

Prezydent Szawkat Mirzijojew zwrócił uwagę na znaczenie wyeliminowania nierównowagi w handlu dwustronnym i wzajemnych dostaw produktów. Podkreślono potrzebę efektywnego wykorzystania możliwości powstającego w Budapeszcie uzbecko-węgierskiego domu handlowego.

Osiągnięto również porozumienia w sprawie realizacji nowych projektów w Uzbekistanie w zakresie przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, przetwórstwa rolnego, chemii i inżynierii mechanicznej z wykorzystaniem najlepszych praktyk węgierskich. W regionach Samarkandy i Jizzakh planowane jest wprowadzenie węgierskich doświadczeń w modernizacji gospodarki i sfery społecznej, uprzemysłowieniu rolnictwa i zwiększeniu potencjału eksportowego. W tym celu przybyła grupa wysoko wykwalifikowanych ekspertów z Węgier.

Prezydent Uzbekistanu zaproponował ustanowienie partnerstw między regionami obu krajów i zorganizowanie corocznego Forum Regionów. Strona węgierska wyraziła gotowość do wymiany zaawansowanych doświadczeń i technologii w zakresie rolnictwa, przechowywania i przetwórstwa owoców, hodowli ryb oraz nasiennictwa.

Prezydent Uzbekistanu i premier Węgier złożyli wizytę w Centrum Badań nad Ziemniakami w Taszkiencie. Instytucja powstała we współpracy z Węgierskim Uniwersytetem Rolniczo-Przyrodniczym w oparciu o system wiedzy i innowacji w rolnictwie.

Mirzijojew zwrócił szczególną uwagę na rozwój uprawy ziemniaków, ponieważ jest to jeden z podstawowych produktów konsumpcyjnych. Ośrodek posiada laboratoria do badań patologii roślin, fizjologii przechowywania ziemniaków, kontroli jakości, zaplecze do przygotowania, hodowli i przechowywania próbek, wyposażone w nowoczesny sprzęt. Delegacje odwiedziły również centrum usług rolniczych dla rolników, sprzętu i technologii stosowanych w rolnictwie Uzbekistanu.

Prezydent Szawkat Mirzijojew podczas briefingu dla przedstawicieli mediów zaznaczył, że w ostatnich latach stosunki z Węgrami dynamicznie się rozwijają i osiągnęły jakościowo nowy poziom.

„Rozmowy przebiegały w otwartym i konstruktywnym duchu. Omówiliśmy praktycznie wszystkie obszary stosunków Uzbekistan – Węgry. Główną uwagę zwrócono przede wszystkim na kwestie współpracy gospodarczej. W ciągu ostatnich czterech lat obroty handlowe wzrosły prawie trzykrotnie. W przyszłości zamierzamy je kilkakrotnie zwiększyć.”– powiedział przywódca Uzbekistanu.

Premier Viktor Orban zaznaczył, że dzięki staraniom prezydenta Uzbekistanu stosunki między oboma krajami rozwijają się dynamicznie.

„Zaczęliśmy od niskiego poziomu wzajemnej wymiany handlowej. Dzięki mądrej polityce i zdecydowaniu osiągany jest wzrost handlu. Inicjatywy prezydenta Mirzijojewa otwierają nowe obszary współpracy. Kilka sztandarowych projektów zostało wspólnie zrealizowanych, więc biznesmeni z obu krajów są coraz bardziej pewni siebie i dążą do aktywnego partnerstwa.”– powiedział premier Węgier.

Jedna odpowiedź do “Uzbekistan i Węgry zgadzają się na dalsze rozszerzanie współpracy handlowo-gospodarczej”

Możliwość komentowania została wyłączona.