Bank Światowy poprawia prognozy wzrostu gospodarczego Uzbekistanu

Bank Światowy opublikował kolejny numer „Economic Survey of Europe and Central Asia”. Raport analizuje gospodarki 23 krajów regionu i zawiera prognozy ich rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2021 i 2022.

Według prognoz w 2021 r. gospodarka Uzbekistanu po gwałtownym spowolnieniu wzrostu w 2020 r. częściowo wyjdzie ze skutków kryzysu wywołanego pandemią. Do czasu pełnego przywrócenia gospodarki wsparcie dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i przedsiębiorstw silnie poszkodowanych powinno być kontynuowane w celu złagodzenia skutków pandemii.

Według ekspertów wzrost PKB w 2021 r. wzrośnie do 4,8 proc. (wcześniej 4,3 proc.). Na tempo wzrostu może jednak wpływać niepewność związana z tempem ożywienia światowej gospodarki i powodzeniem ogólnopolskiej kampanii szczepień ludności przeciwko COVID-19.

Stopniowe ożywienie handlu i inwestycji, przekazy pieniężne pracowników migrujących, bogate plony i szczepienia ludności przyczynią się do ożywienia gospodarczego i będą sprzyjać dalszemu ograniczaniu bezrobocia i ubóstwa. Prognozuje się, że w 2022 r. PKB wzrośnie do 5,5 proc. wraz ze wzrostem wskaźnika szczepień ludności i złagodzeniem światowego kryzysu.

Pomimo prognoz częściowego ożywienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych po ich spadku w 2020 r. oczekuje się, że kredyty publiczne i prywatne będą nadal finansować większość deficytu na rachunku obrotów bieżących.

Według prognoz zmniejszenie dochodów budżetu państwa, zakup szczepionek, rozszerzenie pomocy społecznej dla ludności oraz zwiększenie finansowania programów rozwoju społeczno-gospodarczego i pożyczek państwowych dla przedsiębiorstw spowoduje wzrost deficytu budżetowego do 5,4 proc. PKB w 2021 r.

Powiązany artykuł