Szczyt OUBZ uwydatnia brak jedności wśród organizacji

Na jubileuszowym szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w Moskwie premier Armenii Nikol Paszynian ponownie skrytykował blok wojskowy za niewłaściwą reakcję na inwazję azerbejdżańskich sił zbrojnych na terytorium Armenii.

,,To ważna kwestia dla Armenii” – powiedział Paszynian. ,,W ubiegłym roku, właśnie w tych dniach, wojska azerbejdżańskie najechały suwerenne terytorium Armenii. Armenia zaapelowała do OUBZ o skorzystanie z mechanizmów przewidzianych w Rozporządzeniu w sprawie procedury reagowania na sytuacje kryzysowe Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Dokument ten został zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa Zbiorowego, jednak niestety nie można powiedzieć, że organizacja zareagowała zgodnie z oczekiwaniami Republiki Armenii”.

Czytaj dalej „Szczyt OUBZ uwydatnia brak jedności wśród organizacji”

Armenia wyklucza przystąpienie do państwa związkowego Rosji i Białorusi

Armenia nie planuje przyłączenia się do „państwa związkowego” utworzonego przez Rosję i Białoruś – powiedział w ostatnich dniach wysoki rangą przedstawiciel władz Armenii, odpowiadając na roszczenia białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

„Nie ma takiej kwestii w agendzie rządu Armenii.” – powiedział Armen Grigorian, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Armenii. „A jeśli nie ma takiego problemu, moje stanowisko jest takie, że Armenia jest suwerennym, demokratycznym państwem i musi takim pozostać.”

Czytaj dalej „Armenia wyklucza przystąpienie do państwa związkowego Rosji i Białorusi”

Polityczna reakcja Uzbekistanu na protesty w Kazachstanie

Uzbekistan i Turkmenistan były jedynymi państwami Azji Centralnej, których wojskowi nie wyszli na kazachską ziemię w wyniku kryzysu, który rozpoczął się 2 stycznia. Turkmenistan prowadzi neutralną politykę zagraniczną, a Uzbekistan ma zdecydowanie skierowaną do wewnątrz doktrynę wojskową, która jest w pełni skoncentrowana w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego, bez miejsca na zagraniczne działania wojskowe.

Pozostali sąsiedzi Kazachstanu są członkami Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) i wnieśli siły do ​​misji krótkoterminowej, pierwszej od powstania organizacji w 1992 roku. Spędzili tam kilka dni, dopóki władze Kazachstanu nie ogłosiły ustabilizowania sytuacji i zażądały zakończenia misja OUBZ.  Taszkent powtórzył swoje nastroje przeciwko OUBZ i twierdzi, że w razie potrzeby może niezależnie kontrolować sprawy krajowe. 

Czytaj dalej „Polityczna reakcja Uzbekistanu na protesty w Kazachstanie”

Parlament gruziński zatwierdza reformę wyborczą, odchodząc od kryzysu politycznego

Gruziński parlament zatwierdził poprawki do ordynacji wyborczej – kluczowe postanowienie porozumienia politycznego (zawartego przy udziale UE) które ma rozwiązać kryzys instytucjonalny w kraju o silnych aspiracjach europejskich.

Dwie główne siły opozycyjne, centroprawicowy Zjednoczony Ruch Narodowy (UNM) Micheila Saakaszwilego i Lelo, mniejsza siła centrowa, wstrzymały się od głosu, „ponieważ [poprawki] nie w pełni odzwierciedlają porozumienie za pośrednictwem UE”.

Czytaj dalej „Parlament gruziński zatwierdza reformę wyborczą, odchodząc od kryzysu politycznego”

Rozmowy Prezydentów Azerbejdżanu i Białorusi w Baku

Białoruś z dużym zadowoleniem przyjmuje porozumienie o całkowitym zaprzestaniu działań wojennych w strefie konfliktu w Górskim Karabachu – powiedział prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko na spotkaniu z dziennikarzami po rozmowach z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem.

„Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy porozumienie o całkowitym zaprzestaniu działań wojennych w Górskim Karabachu. To ważna decyzja polityczna, która powinna stać się podstawą trwałego pokoju w regionie” – podkreślił Łukaszenko. „Chcę pogratulować ludności Azerbejdżanu i ludności Armenii zakończenia tej straszliwej tragedii, która trwała 30 lat”.

Czytaj dalej „Rozmowy Prezydentów Azerbejdżanu i Białorusi w Baku”

Armenia: Biuro byłego prezydenta nie zaprzecza autentyczności rozmów ws. Górskiego Karabachu

Biuro byłego prezydenta Armenii Serża Sarkisjana odmówiło ujawnienia nagrania dźwiękowego z rozmowy, które wyciekło, a którą były prezydent przeprowadził cztery lata temu z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką. Dotyczyła porozumienia z Azerbejdżanem w sprawie siedmiu okręgów wokół separatystycznego regionu Górskiego Karabachu.

W oświadczeniu wydanym 8. grudnia Kancelaria Sarkisjana poinformowała, że ​​rozmowa, w której on i Łukaszenka rozmawiali o możliwym porozumieniu z Azerbejdżanem w sprawie siedmiu okręgów wokół Górskiego Karabachu znajdujących się wówczas pod kontrolą armeńskich sił zbrojnych, odbyła się w Erewaniu 16. października 2016 r. na zamkniętym spotkaniu podczas sesji Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ).

Czytaj dalej „Armenia: Biuro byłego prezydenta nie zaprzecza autentyczności rozmów ws. Górskiego Karabachu”