Azja Centralna: Rosja bagatelizuje negatywne skutki gospodarcze wojny na Ukrainie

Rosyjska ponowna inwazja na Ukrainę na dużą skalę, która skłoniła Zachód do przyjęcia ostrzejszych sankcji gospodarczych przeciwko agresorowi, zmusza kraje Azji Środkowej do zmagania się z negatywnymi skutkami rozlewającymi się na ich własne gospodarki.

Zakłócenia w tradycyjnych logistycznych szlakach dostaw, zbliżający się kryzys żywnościowy, wahania kursów walut, wysoka inflacja i możliwy masowy powrót pracowników migrujących z Rosji do ich krajów pochodzenia to tylko niektóre z najbardziej znanych przykładów tych szkodliwych tendencji.

Czytaj dalej „Azja Centralna: Rosja bagatelizuje negatywne skutki gospodarcze wojny na Ukrainie”

Szczyt OUBZ uwydatnia brak jedności wśród organizacji

Na jubileuszowym szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w Moskwie premier Armenii Nikol Paszynian ponownie skrytykował blok wojskowy za niewłaściwą reakcję na inwazję azerbejdżańskich sił zbrojnych na terytorium Armenii.

,,To ważna kwestia dla Armenii” – powiedział Paszynian. ,,W ubiegłym roku, właśnie w tych dniach, wojska azerbejdżańskie najechały suwerenne terytorium Armenii. Armenia zaapelowała do OUBZ o skorzystanie z mechanizmów przewidzianych w Rozporządzeniu w sprawie procedury reagowania na sytuacje kryzysowe Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Dokument ten został zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa Zbiorowego, jednak niestety nie można powiedzieć, że organizacja zareagowała zgodnie z oczekiwaniami Republiki Armenii”.

Czytaj dalej „Szczyt OUBZ uwydatnia brak jedności wśród organizacji”

Armenia wyklucza przystąpienie do państwa związkowego Rosji i Białorusi

Armenia nie planuje przyłączenia się do „państwa związkowego” utworzonego przez Rosję i Białoruś – powiedział w ostatnich dniach wysoki rangą przedstawiciel władz Armenii, odpowiadając na roszczenia białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

„Nie ma takiej kwestii w agendzie rządu Armenii.” – powiedział Armen Grigorian, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Armenii. „A jeśli nie ma takiego problemu, moje stanowisko jest takie, że Armenia jest suwerennym, demokratycznym państwem i musi takim pozostać.”

Czytaj dalej „Armenia wyklucza przystąpienie do państwa związkowego Rosji i Białorusi”

Polityczna reakcja Uzbekistanu na protesty w Kazachstanie

Uzbekistan i Turkmenistan były jedynymi państwami Azji Centralnej, których wojskowi nie wyszli na kazachską ziemię w wyniku kryzysu, który rozpoczął się 2 stycznia. Turkmenistan prowadzi neutralną politykę zagraniczną, a Uzbekistan ma zdecydowanie skierowaną do wewnątrz doktrynę wojskową, która jest w pełni skoncentrowana w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego, bez miejsca na zagraniczne działania wojskowe.

Pozostali sąsiedzi Kazachstanu są członkami Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) i wnieśli siły do ​​misji krótkoterminowej, pierwszej od powstania organizacji w 1992 roku. Spędzili tam kilka dni, dopóki władze Kazachstanu nie ogłosiły ustabilizowania sytuacji i zażądały zakończenia misja OUBZ.  Taszkent powtórzył swoje nastroje przeciwko OUBZ i twierdzi, że w razie potrzeby może niezależnie kontrolować sprawy krajowe. 

Czytaj dalej „Polityczna reakcja Uzbekistanu na protesty w Kazachstanie”

Parlament gruziński zatwierdza reformę wyborczą, odchodząc od kryzysu politycznego

Gruziński parlament zatwierdził poprawki do ordynacji wyborczej – kluczowe postanowienie porozumienia politycznego (zawartego przy udziale UE) które ma rozwiązać kryzys instytucjonalny w kraju o silnych aspiracjach europejskich.

Dwie główne siły opozycyjne, centroprawicowy Zjednoczony Ruch Narodowy (UNM) Micheila Saakaszwilego i Lelo, mniejsza siła centrowa, wstrzymały się od głosu, „ponieważ [poprawki] nie w pełni odzwierciedlają porozumienie za pośrednictwem UE”.

Czytaj dalej „Parlament gruziński zatwierdza reformę wyborczą, odchodząc od kryzysu politycznego”

Rozmowy Prezydentów Azerbejdżanu i Białorusi w Baku

Białoruś z dużym zadowoleniem przyjmuje porozumienie o całkowitym zaprzestaniu działań wojennych w strefie konfliktu w Górskim Karabachu – powiedział prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko na spotkaniu z dziennikarzami po rozmowach z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem.

„Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy porozumienie o całkowitym zaprzestaniu działań wojennych w Górskim Karabachu. To ważna decyzja polityczna, która powinna stać się podstawą trwałego pokoju w regionie” – podkreślił Łukaszenko. „Chcę pogratulować ludności Azerbejdżanu i ludności Armenii zakończenia tej straszliwej tragedii, która trwała 30 lat”.

Czytaj dalej „Rozmowy Prezydentów Azerbejdżanu i Białorusi w Baku”