Możliwości i wyzwania Uzbekistanu w drodze do zielonej gospodarki

Taszkent dostrzega potrzebę wzmocnienia swojej transformacji gospodarczej dzięki ekologicznemu podejściu. Uzbekistan poczynił znaczne postępy w zakresie włączania zrównoważonych praktyk do swojego ogólnego planowania gospodarczego. 

Taszkent uznał potrzebę wzmocnienia swojej transformacji gospodarczej również za pomocą ekologicznego podejścia. Rząd zobowiązał się do budowy bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego. 

Czytaj dalej „Możliwości i wyzwania Uzbekistanu w drodze do zielonej gospodarki”

Kazachstan analizuje sposoby osiągnięcia neutralności węglowej

Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych oraz Ministerstwo Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu wspólnie z Bankiem Światowym i Stowarzyszeniem „ECOJER” rozpoczęły szereg rozmów politycznych w celu wsparcia Kazachstanu we wdrażaniu jego krytycznych strategii klimatycznych i środowiskowych, w tym przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, zarządzania jakością powietrza i odporności na zmiany klimatu.

Pierwsza z serii konferencji koncentrowała się na wspieraniu przejścia Kazachstanu na neutralność węglową do 2060 r. Kazachstan wykonał odważny krok naprzód na nowo wytyczonym kursie rozwoju kraju, przyjmując strategię osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 r.

Czytaj dalej „Kazachstan analizuje sposoby osiągnięcia neutralności węglowej”

Bank Światowy przekaże Tadżykistanowi 15 mln USD na projekt elektrowni wodnej Rogun

Rada Dyrektorów Banku Światowego zatwierdziła bezzwrotną pomoc techniczną w wysokości 15 mln USD w celu poprawy realizacji projektu Rogun HYDRO, podało biuro banku.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) zapewnia fundusze w celu wsparcia rządu Tadżykistanu w poprawie struktur finansowych i handlowych projektu elektrowni wodnej Rogun.

Czytaj dalej „Bank Światowy przekaże Tadżykistanowi 15 mln USD na projekt elektrowni wodnej Rogun”

Bank Światowy: Kontynuacja reform gwarancją stabilności gospodarki Uzbekistanu

Według Banku Światowego, aby przetrwać globalne wstrząsy, Uzbekistan musi kontynuować reformy i budować inkluzywną gospodarkę rynkową. Obecnie w kraju przeprowadzane są reformy gospodarcze i społeczne na dużą skalę.

Konieczne jest dalsze wzmocnienie strategicznej współpracy między krajem a Bankiem Światowym w nadchodzących latach, ponieważ Uzbekistan podejmuje dodatkowe środki w celu wyeliminowania ubóstwa i poprawy ogólnego dobrobytu obywateli.

Czytaj dalej „Bank Światowy: Kontynuacja reform gwarancją stabilności gospodarki Uzbekistanu”