Baku krytykuj francuskie dostawy uzbrojenia dla Armenii

Baku zdecydowanie potępia niedawną dostawę sprzętu wojskowego przez Francję do Armenii, powiedział rzecznik ministra spraw zagranicznych Azerbejdżanu, cytowany przez lokalne media. Francja wysłała przez Gruzję do Armenii znaczną liczbę transporterów opancerzonych (APC) Bastion i powiązanego z nimi sprzętu.

Azerbejdżańskie media opublikowały niektóre zdjęcia i materiały wideo rzekomo pokazujące rozładunek i składowanie transporterów opancerzonych oraz części zamiennych do nich w gruzińskim porcie morskim Poti. Erywań nie skomentował jeszcze tych doniesień.

Czytaj dalej „Baku krytykuj francuskie dostawy uzbrojenia dla Armenii”

Karabaska rysa na partnerstwie Azerbejdżanu i Rosji

Relacje Azerbejdżanu z Rosją, pośrednikiem porozumienia o zawieszeniu broni kończącego zeszłoroczną wojnę z Armenią, uderzyły w kolejny trudny punkt. Baku coraz częściej wygłasza publiczną krytykę Moskwy w sprawie powojennego ładu, którą potęguje brak formalnego mandatu dla rosyjskich sił pokojowych w Karabachu.

Stosunki Azerbejdżanu z Rosją ulegają zmianom od czasu, gdy ta ostatnia dyplomatycznie interweniowała w celu zakończenia zeszłorocznych walk. Zawieszenie broni, które rosyjski prezydent Władimir Putin pomógł negocjować, umocniło zwycięstwo Azerbejdżanu, ale pozwoliło również na obecność 2000 rosyjskich oddziałów pokojowych na obszarze uznawanym na arenie międzynarodowej za terytorium Azerbejdżanu i pozwoliło de facto wspieranemu przez Ormian rządowi Górskiego Karabachu nadal kontrolować część terytorium.

Czytaj dalej „Karabaska rysa na partnerstwie Azerbejdżanu i Rosji”

Przedstawiciele niemieckiego Bundestagu w Górskim Karabachu

Wizytę w nieuznawanej republice Górskiego Karabachu złożyli przedstawiciele niemieckiego ugrupowania ,,Alternatywa dla Niemiec”. Steffen Kotre, Stefan Keuter, Andreas Galau i Andreas Kalbits złożyli już w 2019 roku wizytę w Górskim Karabachu i za to zostali wpisani na „czarną listę osób, których obowiązuje zakaz wjazdu do Azerbejdżanu”.

Stepanakert nie rezygnuje z prób umiędzynarodowienia konfliktu na Kaukazie Południowym. Wizytę niemieckich posłów media w Armenii przedstawiły jako zwycięstwo dyplomatyczne, ale można zadać pytanie o nadmierne podsycanie nastrojów prawicowych w nieuznawanej republice Górskiego Karabachu, jak i potencjalnie w samej Armenii.

Czytaj dalej „Przedstawiciele niemieckiego Bundestagu w Górskim Karabachu”