Przedstawiciele niemieckiego Bundestagu w Górskim Karabachu

Wizytę w nieuznawanej republice Górskiego Karabachu złożyli przedstawiciele niemieckiego ugrupowania ,,Alternatywa dla Niemiec”. Steffen Kotre, Stefan Keuter, Andreas Galau i Andreas Kalbits złożyli już w 2019 roku wizytę w Górskim Karabachu i za to zostali wpisani na „czarną listę osób, których obowiązuje zakaz wjazdu do Azerbejdżanu”.

Stepanakert nie rezygnuje z prób umiędzynarodowienia konfliktu na Kaukazie Południowym. Wizytę niemieckich posłów media w Armenii przedstawiły jako zwycięstwo dyplomatyczne, ale można zadać pytanie o nadmierne podsycanie nastrojów prawicowych w nieuznawanej republice Górskiego Karabachu, jak i potencjalnie w samej Armenii.

Czytaj dalej „Przedstawiciele niemieckiego Bundestagu w Górskim Karabachu”