Rouhani: Iran cieszy się z zawieszenia broni w Górskim Karabachu

Minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu Jeyhun Bajramow, który przebywał z wizytą w Iranie, został przyjęty przez prezydenta Iranu Hassana Rouhaniego.

W rozmowie Prezydent Rouhani określił stosunki z przyjaznym i sąsiedzkim Azerbejdżanem jako dobre i braterskie. Powiedział: „Wola Islamskiej Republiki Iranu polega na rozwijaniu stosunków z Republiką Azerbejdżanu i mamy nadzieję, że wykorzystamy nową okazję międzynarodową”.

Prezydent Rouhani mówił także o jasnym stanowisku Islamskiej Republiki Iranu w sprawie konfliktu w Górskim Karabachu i poparciu dla integralności terytorialnej Republiki Azerbejdżanu. Wyraził zadowolenie z zawieszenia broni między Armenią i Azerbejdżanem.

Iran zaangażuje się w odbudowę Górskiego Karabachu?

Odnosząc się do planu Iranu dotyczącego zakończenia konfliktu w regionie Górskiego Karabachu poprzez wysłanie specjalnego wysłannika do Rosji, Azerbejdżanu i Armenii, prezydent powiedział, że Republika Islamska jest gotowa odegrać konstruktywną rolę we wzmocnieniu zawieszenia broni między dwoma krajami i ustanowieniu stabilności w regionie.

Podkreślając potrzebę wykorzystania granic Iranu i Azerbejdżanu do rozwoju współpracy gospodarczej i handlowej, Rouhani dodał: ,,Biorąc pod uwagę koniec epoki Trumpa w Stanach Zjednoczonych i dojście do władzy nowego rządu w tym kraju, uważamy, że kraje będą miały lepsze warunki współpracy”.

Zapowiedział także gotowość Iranu do udziału w odbudowie wyzwolonych obszarów Azerbejdżanu, zaznaczając: ,,Biorąc pod uwagę sąsiedztwo obu krajów oraz dostępne zaplecze Iranu, obecność Iranu i udział w odbudowie terenów dotkniętych przez wojnę przyniesie korzyści obu krajom”.

Kolej Rasht-Astara kluczowym przedsięwzięciem

Odnosząc się do wcześniejszych umów między Iranem a Azerbejdżanem, w tym projektu kolejowego Rasht-Astara, prezydent podkreślił potrzebę przyspieszenia realizacji i funkcjonowania porozumień i powiedział: „Warunki realizacji wspólnych projektów współpracy uzgodnionych między obu krajami, w tym zapora Khudafarin i budowa elektrowni jest dostępna, a oba kraje mogą dalej rozszerzać współpracę w dziedzinie przemysłu, nauki, farmacji i innych sektorów„.

Podczas spotkania minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu Jeyhun Bajramow podziękował Islamskiej Republice Iranu za wsparcie integralności terytorialnej Azerbejdżanu i powiedział: ,,Uważamy Iran za naszego dobrego przyjaciela i sąsiada, a wolą prezydenta Alijewa i przedstawicieli Azerbejdżanu jest wszechstronny rozwój stosunków z Iranem”.

Odnosząc się do wyzwolenia terytoriów okupowanych i odrodzenia 132-kilometrowej granicy z Iranem, powiedział: ,,Granica Azerbejdżanu z Iranem jest granicą przyjaźni i rozwoju i wierzymy, że odrodzenie tych granic może stworzyć nowe projekty współpracy dla obu krajów”.

Podkreślając rozwój i pogłębianie stosunków z Iranem na różnych polach politycznych, gospodarczych i handlowych, azerbejdżański szef dyplomacji powiedział, że realizacja projektu kolejowego Rasht-Astara zwiększy współpracę gospodarczą i handlową między oboma krajami.

Powiązany artykuł