Rola Uzbekistanu na mapie regionalnych szlaków transportowych

UE i Azja Centralna stoją przed ogromną szansą na zacieśnienie współpracy w obliczu zmieniających się wyzwań geopolitycznych wpływających na światowe szlaki handlowe.

29 stycznia delegacje Unii Europejskiej i pięciu krajów Azji Środkowej spotkały się w Brukseli na dwudniowym Forum Inwestorów Global Gateway. Wydarzenie to miało na celu wykorzystanie wyników zleconego przez UE badania dotyczącego zrównoważonych połączeń transportowych między Europą a Azją Centralną oraz przełożenie zobowiązań politycznych na konkretne działania, wspierając lepszą łączność między UE a Azją Środkową.

Czytaj dalej „Rola Uzbekistanu na mapie regionalnych szlaków transportowych”

Europa zainwestuje 10 mld euro w rozwój transkaspijskiego korytarza transportowego

Europejskie i międzynarodowe instytucje finansowe przeznaczą 10 mld euro na rozwój zrównoważonych połączeń transportowych między krajami UE a Azją Centralną. W szczególności strony zamierzają rozwijać logistykę wzdłuż korytarza transkaspijskiego. Kwestia ta została omówiona na forum inwestorów Global Gateway, które odbyło się w dniach 29-30 stycznia w Brukseli.

Podczas wydarzenia podkreślono, że sytuacja na Ukrainie zmusza do poszukiwania alternatywnych efektywnych sposobów dostaw towarów między Europą a Azją, z pominięciem Rosji.

Czytaj dalej „Europa zainwestuje 10 mld euro w rozwój transkaspijskiego korytarza transportowego”

Kazachstan wyśle siły pokojowe na Bliski Wschód i do Afryki

Kazachstan wyśle kontyngent pokojowy, który weźmie udział w misjach ONZ na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Pierwszych 139 żołnierzy zostanie wysłanych na Wzgórza Golan. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew zaznaczył, że pozwoli to siłom zbrojnym kraju wzmocnić swoje umiejętności bojowe „w obliczu rosnących napięć geopolitycznych”.

19 stycznia kazachski parlament zatwierdził propozycję prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa dotyczącą wysłania kontyngentu pokojowego tego kraju do udziału w misjach ONZ na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Czytaj dalej „Kazachstan wyśle siły pokojowe na Bliski Wschód i do Afryki”

Zachód dąży do zbliżenia z Azją Centralną

2023 rok był intensywny dla Azji Środkowej, z licznymi zachodnimi dyplomatami podróżującymi po regionie lub witającymi delegacje z tej części świata w ich własnych stolicach.

Ciekawy rozwój ma miejsce w Azji Centralnej. W ciągu ostatniego roku przywódcy państw zachodnich odwiedzili region, aby spotkać się z przedstawicielami pięciu państw Azji Środkowej. Inni przyjęli delegacje z Azji Centralnej w swoich krajach.

Czytaj dalej „Zachód dąży do zbliżenia z Azją Centralną”

Zielony korytarz – uwolnienie potencjału Azji Centralnej i Kaukazu Południowego

Rosnące zapotrzebowanie na energię w Unii Europejskiej, głównym światowym odbiorcy, powoduje inicjowanie nowych projektów. Wzrasta znaczenie Azerbejdżanu dla Europy. W szczególności Azerbejdżan odgrywa szczególną rolę w opracowywaniu najnowocześniejszych technologii przesyłu energii.

W grudniu 2022 r. w Bukareszcie zatwierdzono nowy projekt w ramach inicjatywy Global Gateway. Projekt ten, nazwany podmorskim kablem energetycznym Morza Czarnego, ma na celu ustanowienie bezpiecznych źródeł energii dla Europy. Aby wesprzeć projekt, w Bukareszcie podpisano umowę o partnerstwie strategicznym z udziałem Komisji Europejskiej, Azerbejdżanu, Rumunii, Węgier i Gruzji.

Czytaj dalej „Zielony korytarz – uwolnienie potencjału Azji Centralnej i Kaukazu Południowego”

Kazachstan, Azerbejdżan i Uzbekistan stworzą projekt eksportu zielonej energii do Europy

Kazachstan, Azerbejdżan i Uzbekistan zgodziły się przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wspólne przedsięwzięcie na rzecz eksportu zielonej energii.

Odpowiednie porozumienie zostało osiągnięte na spotkaniu ministrów energetyki i gospodarki trzech krajów, które odbyło się w Baku w celu omówienia perspektyw eksportu energii elektrycznej z krajów Azji Centralnej do Europy przez terytorium Azerbejdżanu, informuje Ministerstwo Energetyki Kazachstanu.

Czytaj dalej „Kazachstan, Azerbejdżan i Uzbekistan stworzą projekt eksportu zielonej energii do Europy”