Azerbejdżan planuje zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym

Azerbejdżan dąży do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej do 30 procent do 2030 roku wykorzystując potencjał kraju w zakresie energii słonecznej i wiatrowej oraz zwiększając inwestycje w tej dziedzinie.

„W związku z tym do 2030 roku planowane jest oddanie do użytku około 1500 MW nowej zainstalowanej mocy. Zadanie to planuje się zrealizować kosztem inwestycji prywatnych”- czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Energii Azerbejdżanu.

Czytaj dalej „Azerbejdżan planuje zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym”