Azerbejdżan planuje zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym

Azerbejdżan dąży do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej do 30 procent do 2030 roku wykorzystując potencjał kraju w zakresie energii słonecznej i wiatrowej oraz zwiększając inwestycje w tej dziedzinie.

„W związku z tym do 2030 roku planowane jest oddanie do użytku około 1500 MW nowej zainstalowanej mocy. Zadanie to planuje się zrealizować kosztem inwestycji prywatnych”- czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Energii Azerbejdżanu.

Ministerstwo poinformowało, że toczą się rozmowy z inwestorami, aby przyciągnąć prywatne inwestycje w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do stworzenia strefy zielonej energii na terytoriach Azerbejdżanu. Ponadto trwają prace nad przyciągnięciem prywatnych inwestycji w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej z tradycyjnych źródeł energii.

Przyjęcie projektu ustawy„ O elektroenergetyce” w oparciu o nowoczesne podejście zapewni ukształtowanie się konkurencyjnego otoczenia w tym obszarze – oświadczył resort. Planuje się również, że inwestycje przyciągną zarówno prywatyzacja istniejących elektrowni, jak i budowa nowych prywatnych elektrowni. „Jednocześnie ministerstwa kontynuują negocjacje z firmami inwestycyjnymi w sprawie budowy nowej elektrowni gazowej, a wiele międzynarodowych firm wyraziło zainteresowanie udziałem w tym projekcie” – czytamy w komunikacie.

Ponadto stwierdzono, że jednym z głównych warunków, którymi interesują się inwestorzy, jest istnienie ram prawnych spełniających wymogi międzynarodowe. „Po uchwaleniu ww. ustawy, wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju rozpocznie się realizacja drobnych projektów z zakresu surowców energetycznych poprzez inwestycje prywatne” – dodał w komunikacie resort.

Odnotowano również podpisanie umowy z ACWA Power z Arabii Saudyjskiej na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 240 MW. Na realizację projektu planuje się zainwestować 300 mln USD i wytwarzać około 1 mld kWh energii elektrycznej rocznie. „Dzięki temu projektowi zaoszczędzimy 200 mln m3 gazu rocznie, a wielkość emisji zmniejszy się o ok. 400 000 ton rocznie. Projekt przyczyni się również do powstania nowoczesnych obszarów produkcyjnych i usługowych oraz tworzenia nowych miejsc pracy”– czytamy w komunikacie.

Odnosząc się do podpisanej umowy z firmą Masdar ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na budowę elektrowni słonecznej, ministerstwo podkreśliło, że rozmowy trwają, a kolejne umowy ma podpisać w marcu tego roku.