Jak państwa Azji Centralnej zareagowały na wojnę w Karabachu?

Zderzenie zbrojne Azerbejdżanu i Armenii w Górskim Karabachu, utrwaliło nowe status quo w tym regionie z wciąż dominującą pozycją Rosji oraz uwydatniło aktywny udział Turcji, której znaczenie w regionie wyraźnie wzrosło.

Kraje Azji Centralnej w tym konflikcie zajęły najbardziej powściągliwe stanowisko. Jednakże konflikt w Karabachu prawdopodobnie będzie miał określone konsekwencje dla regionu.

Czytaj dalej „Jak państwa Azji Centralnej zareagowały na wojnę w Karabachu?”