Eurazjatycki Bank Rozwoju kusi Tadżykistan

Analitycy Eurazjatyckiego Banku Rozwoju (EDB) ocenili gospodarcze skutki ewentualnego przystąpienia Tadżykistanu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Według nich główne zalety ewentualnego przystąpienia kraju do EAEU mają się urzeczywistnić w trzech obszarach: wykorzystanie zalet wspólnego rynku pracy, rozwój potencjału handlowego i inwestycyjnego kraju.

Eurazjatycki Bank Rozwoju (EDB) to międzynarodowa instytucja finansowa założona przez Rosję i Kazachstan w styczniu 2006 r., której misją jest ułatwianie rozwoju gospodarek rynkowych, zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz ekspansji wzajemnych stosunków handlowych i innych powiązań gospodarczych w państwach członkowskich. Kapitał zakładowy EDB wynosi 7 miliardów USD. Państwa członkowskie Banku to Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska, Federacja Rosyjska i Republika Tadżykistanu.

Czytaj dalej „Eurazjatycki Bank Rozwoju kusi Tadżykistan”