Turkmenistan: Prezydent niezadowolony z sytuacji w branży paliwowo-energetycznej

Prezydent Turkmenistanu Gurbanguły Berdymuhamedow drugiego lutego odbył spotkanie robocze na temat sytuacji w krajowym kompleksie paliwowo-energetycznym. O spotkaniu z udziałem szefów kompleksu paliwowo-energetycznego i kilku wicepremierów informuje państwowa agencja informacyjna Turkmenistanu (TDH).

Na spotkaniu roboczym Prezydent zwrócił uwagę, że w związku z wydarzeniami na świecie zaistniała niestabilna sytuacja na rynku energii, która negatywnie wpłynęła na światową gospodarkę, w tym znaczne ograniczenie zużycia ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

„To z kolei ma negatywny wpływ na wyniki produkcyjne i finansowe naszego kraju, zwracając uwagę, że spadek cen ropy doprowadził do spadku cen produktów naftowych, które są jednym z głównych produktów eksportowych ropy naftowej. i kompleks gazowy Turkmenistanu.” – poinformowało biuro prasowe prezydenta.

Cała branża na cenzurowanym przez Prezydenta

Prezydent Berdymuchamedow wyraził niezadowolenie z działalności kierownictwa państwowego segmentu paliwowo-energetycznego. Głowa państwa wystąpiła z pretensjami do szefa państwowego koncernu Turkmengaz Batyra Amanova za uchybienia w organizacji pracy w przedsiębiorstwa. Agencja informacyjna TDH nie podaje szczegółów dotyczących niedociągnięć, z których prezydent Turkmenistanu był niezadowolony.

Berdymuhamiedow wyraził także skrajne niezadowolenie ze sposobu, w jaki Guichgeldi Baygeldiev, szef koncernu państwowego Turkmennieft, wykonuje swoje obowiązki. Zdaniem prezydenta tempo prac nad poprawą efektywności i rentowności w spółce państwowej jest bardzo niskie. Następnie prezydent wysłuchał raportu o stanie państwowej korporacji „Turkmengeologia” autorstwa Merdana Rozyjewa i również pozostał niezadowolony z efektów swojej pracy. Nakazał Rozyjewowi „przyspieszyć tempo eksploracji geologicznej, zwłaszcza w poszukiwaniu i identyfikacji złóż ropy naftowej, odkrywaniu nowych złóż ropy i gazu.”

Następnie prezydent zarzucił roszczenia wobec dyrektora kompleksu turkmeńskich rafinerii Dovrana Chishieva za to, że „zadania stojące przed kompleksem rafinerii Turkmenbaszy są powoli rozwiązywane”. Prezydent powierzył mu zadanie sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu krajowych konsumentów na różnego rodzaju produkty naftowe, poszerzając geografię ich eksportu. Podczas spotkania prezydent zwrócił się do rektora Międzynarodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu Szachima Abdrakhmanowa, któremu wyraził niezadowolenie z faktu, że nie zapewnił „wysoko wykwalifikowanego personelu do poszukiwań geologicznych, wydobycia i przeróbki ropy naftowej i gazu”.

Berdymuhamedow zwrócił również uwagę na znaczenie nawiązania współpracy z ośrodkami szkoleniowymi takich firm zagranicznych jak CNPC, Dragon Oil, Hyudai, LG, Lukoýl, czy Areti. Wicepremier Myratgeldi Meredov, odpowiedzialny za kompleks paliwowo-energetyczny, również złożył sprawozdanie na posiedzeniu. Po wysłuchaniu jego sprawozdania prezydent ponownie był niezadowolony z działalności przedsiębiorstw z tej części gospodarki.

Kontrole i analiza kondycji przez służby

Berdymuhamedow zarzucił wicepremierowi, że „zmniejszyła się wielkość wydobycia ropy, w tym w ramach umów o podziale produkcji”, a także zalecił inwestycje i poszukawinie nowych kierunków eksportu. W trakcie jednego spotkania wszyscy wyżej wymieni urzędnicy otrzymali od swojego szefa surowe reprymendy.

Prezydent polecił wicepremierowi Gadyrgeldiemu Mushshikovowi i prokuratorowi generalnemu Batyrowi Atdaevowi utrzymywanie kontroli i regularną analizę kondycji finansowej i ekonomicznej oraz struktury wydatków segmentu naftowo-gazowego.

Ostre reprymendy ze strony prezydenta skierowane do liderów kompleksu paliwowo-energetycznego padły w czasie, gdy kryzys gospodarczy w Turkmenistanie pogłębia się, pogarsza się sytuacja z niedoborami żywności, a waluta krajowa mocno traci na swojej wartości.

Powiązany artykuł

2 odpowiedzi na “Turkmenistan: Prezydent niezadowolony z sytuacji w branży paliwowo-energetycznej”

Możliwość komentowania została wyłączona.