Co nowa kolej mówi o stosunkach Kazachstan-Uzbekistan

26 stycznia premier Kazachstanu Askar Mamin zapowiedział rozpoczęcie budowy szybkiej kolei łączącej dwa południowe regiony Kazachstanu, Szymkentu i Turkiestanu ze stolicą Uzbekistanu – Taszkentem.

Celem projektu jest wspólny rozwój przemysłu turystycznego przemierzającego oba kraje i łączącego bogaty w historię Turkiestan z zabytkami Samarkandy i Buchary w Uzbekistanie. Plan infrastruktury ma jednak implikacje wykraczające poza fizyczne połączenie między obydwoma krajami, stanowiąc kolejne potwierdzenie silnych relacji i chęci współpracy obu krajów. Nowy projekt jest kolejnym świadectwem zacieśnienia stosunków między dwoma krajami.

Kazachstan postrzega ten projekt jako dobrodziejstwo gospodarcze, które zwiększy udział turystyki w PKB kraju do około 5,2 procent. Jak wyszczególnił Mamin, projekt stworzyłby 22 000 nowych miejsc pracy w branży turystycznej, co stanowi wzrost o 50 procent, a także 100 000 nowych miejsc pracy w powiązanych sektorach gospodarki. Dodał, że krajowy przepływ turystów wyniesie około 4,5 miliona osób, co oznacza wzrost o 22 procent.

Liderzy regionu

Prace nad projektem nie zajęły dużo czasu od momentu, gdy został zaproponowany. Wstępną decyzję o budowie kolei podjęto w trackie 18. posiedzenia Wspólnej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Dwustronnej Uzbekistanu i Kazachstanu, które odbyło się w 2019 roku.

Projekt kolejowy to tylko kolejny element ciepłych stosunków dwustronnych. Uzbekistan i Kazachstan są dla siebie największymi partnerami handlowymi w regionie i najbliższymi partnerami strategicznymi. Kilka ostatnich decyzji między krajami wskazuje, jak relacje te jeszcze się zacieśniają. Jednym z nich jest Środkowoazjatyckie Partnerstwo Inwestycyjne, ogłoszone 7 stycznia br. pomiędzy Kazachstanem, Uzbekistanem i Stanami Zjednoczonymi. Partnerstwo jest jedyne w swoim rodzaju i planuje przyciągnąć miliard dolarów na regionalne projekty gospodarcze w ciągu najbliższych pięciu lat.

Działania i współpraca między Kazachstanem i Uzbekistanem wykraczają poza projekty gospodarcze, stając się wspólnym gwarantem stabilności w regionie. Przykładem tego było wspólne oświadczenie wzywające do stabilności i pokoju po obaleniu rządów byłego prezydenta Sooronbaja Dżeenbekowa w Kirgistanie w październiku ubiegłego roku. Chociaż oświadczenie zostało złożone w imieniu czterech sąsiadów Kirgistanu z Azji Centralnej, prawie na pewno inicjatorami były Kazachstan i Uzbekistan. Dalsze konsekwencje sytuacji politycznej doprowadziły do ​​wysokiego kryzysu zadłużenia w Kirgistanie, zarówno Kazachstan, jak i Uzbekistan zobowiązały się do udzielenia Kirgistanu pomocy gospodarczej i humanitarnej.

Ponadto rok 2020 był rokiem częstych spotkań bilateralnych między Kazachstanem a Uzbekistanem, pomimo ograniczeń narzuconych przez globalną pandemię. Takiego poziomu intensywności nie zaobserwowano w innych krajach regionu. Łącznie odbyły się cztery osobiste spotkania dwustronne wysokiego szczebla między krajami: w lutym forum współpracy gospodarczej; spotkanie prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijojewa i byłego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, we wrześniu w celu omówienia stosunków strategicznych między ich krajami; oraz dwa spotkania w listopadzie (3 i 21 listopada) poświęcone rozszerzaniu stosunków handlowych.

Wspólny projekt kolejowy pomiędzy Kazachstanem i Uzbekistanem, w świetle silnej współpracy gospodarczej i politycznej, stanowi dalsze pogłębienie stosunków między krajami. Uzbekistan i Kazachstan jako dwa największe kraje regionu tworzą podstawy stabilności w Azji Centralnej. Oba kraje zdają sobie sprawę ze znaczenia drugiego w regionie i dlatego chętnie pomagają sobie w swoich przedsięwzięciach.

Powiązany artykuł

Jedna odpowiedź do “Co nowa kolej mówi o stosunkach Kazachstan-Uzbekistan”

Możliwość komentowania została wyłączona.