Kirgistan: Jak zmienią się uprawnienia prezydenta w nowej konstytucji?

Wraz z rozszerzeniem kompetencji prezydenta wzrosła również jego osobista odpowiedzialność. Projekt opracowany przez Radę Konstytucyjną nie został jeszcze oficjalnie opublikowany.

Trzecia część (dotycząca organów państwowych) projektu nowej Konstytucji wskazuje prawa i obowiązki prezydenta. Zgodnie z art. 68 Prezydent jest głową państwa i władzą wykonawczą. Prezydent wraz ze swoją administracją bierze na siebie odpowiedzialność za kierowanie państwem. Obecnie w aparacie prezydenckim rozwiązuje się wiele problemów. Niemniej rząd zawsze był odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i kreowanie polityki. Po zmianach nie będzie rządu, ale gabinet ministrów.

Pełne określenie funkcji Prezydenta zawiera art. 72. Prezydent powołuje ministrów, szefa gabinetu, jego zastępców, określa jego skład i strukturę. Za zgodą posłów Jogorku Kenesh (parlament Kirgistanu) może ich powoływać i odwoływać. Prezydent jest odpowiedzialny za pracę władzy wykonawczej, ale nie ponosi odpowiedzialności.

Prezydent z dużymi prerogatywami

Art. 91., odnoszący się do władzy wykonawczej, mówi, że „prezydent jest osobiście odpowiedzialny za wyniki jej działania”. Ale tylko raz w roku przekazuje informacje o swojej pracy Jogorku Kenesh.

Obowiązki obecnego rządu będą wykonywane przez gabinet ministrów. Prezes gabinetu ministrów będącego częścią władzy wykonawczej jest jednocześnie szefem biura prezydenta. Minister finansów zostaje wiceszefem gabinetu. Składa sprawozdania Jogorku Kenesh z wykonania budżetu kraju.

Jeśli parlament uzna raport za niezadowalający, prezydent rozważy odpowiedzialność ministrów. Zgodnie z nowym projektem konstytucji prezydent jest uprawniony do inicjowania aktów prawnych. Zgodnie z art. 73. głowa państwa może wydawać dekrety i uchwały z mocą prawa i wiążące na całym terytorium Kirgistanu.

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją prezydent ma prawo zaproponować Jogorku Keneshowi jedną trzecią składu Centralnej Komisji Wyborczej. Po zmianach będzie to ponad 50 proc. członków Komisji.

W jaki sposób prezydent może zostać usunięty ze stanowiska?

Zgodnie z art. 75. nowego projektu prezydent może zostać odwołany ze stanowiska w przypadku jego bezprawnej ingerencji w działalność Jogorku Kenesh i wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z projektem nowej konstytucji postępowanie w sprawie impeachmentu odbywa się przy pomocy specjalnie utworzonej komisji Jogorku Kenesh. Wniosek o odwołanie prezydenta ze stanowiska trafi do Prokuratury Generalnej i Trybunału Konstytucyjnego. Po stwierdzeniu przez Prokuraturę Generalną, że Prezydent dopuścił się przestępstwa, a Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że orzeczenie zostało podjęte bez naruszenia wszystkich procedur, Prezydent może zostać odwołany ze stanowiska. Decyzję w sprawie impeachmentu podejmuje parlament po zatwierdzeniu przez co najmniej dwie trzecie posłów.

Projekt opracowany przez Radę Konstytucyjną nie został jeszcze oficjalnie opublikowany. Na podstawie dostępnych informacji można tylko określić główne punkty praw i obowiązków prezydenta.

Niebezpieczeństwo rozszerzenia uprawnień prezydenta?

Do uprawnień prezydenta dodano prawo inicjatywy ustawodawczej. Oznacza to, że urząd prezydenta przejmie 80 proc. powstających ustaw. Ponadto instytucja Prezydenta będzie w pełni rozstrzygała o kandydaturach sędziów Izby Konstytucyjnej i Komisji Dyscyplinarnej. Żadna z gałęzi rządu nie będzie w stanie działać samodzielnie. To wszystko oznacza zgromadzenie niemalże całej władzy w rękach nowego prezydenta.

Mimo to Sadyr Żaparow, który oficjalnie objął urząd 28 stycznia, podkreśla, że ​​za jego rządów uprawnienia innych gałęzi rządu nie będą ograniczone, że będzie za wszystko odpowiedzialny.

„Długo oczekiwany porządek narodu, system władzy odpowiedzialny za swoje obietnice, może zostać osiągnięty tylko za prezydentury, co od dawna udowadnia przykład krajów rozwijających się. Panowanie prezydenta nie oznacza łamania praw człowieka, ograniczania wolności słowa i myśli, tłumienia partii politycznych, przekształcania parlamentu i wymiaru sprawiedliwości w organy zależne. Dlatego chcę jeszcze raz powtórzyć, że władza prezydencka jest osobistą odpowiedzialnością wobec ludzi.” – stwierdził Żaparow.

27 stycznia Konferencja Konstytucyjna zatwierdziła nowy projekt Ustawy Zasadniczej. Brak jest oficjalnej informacji, czy po otrzymaniu go od Rady Konstytucyjnej dokument będzie przedmiotem dyskusji w Jogorku Kenesh (nie ma takiej prawnej konieczności w obecnej konstytucji). Wiadomo tylko, że projekt konstytucji zostanie poddany referendum. Data referendum to 11 kwietnia.

Powiązany artykuł

Jedna odpowiedź do “Kirgistan: Jak zmienią się uprawnienia prezydenta w nowej konstytucji?”

Możliwość komentowania została wyłączona.