Armenia: Rząd zatwierdza więcej programów pomocowych dla uchodźców z Karabachu

Rząd Armenii zatwierdził dwa programy pracy tymczasowej dla mieszkańców Górskiego Karabachu, którzy uciekli do Armenii podczas niedawnej wojny z Azerbejdżanem.

Rząd zobowiązał się do stworzenia miejsc pracy przy robotach publicznych. W oświadczeniu rządu nie określono, ile osób zostanie objętych programem. Stwierdzono tylko, że będą mogli pracować do trzech miesięcy i otrzymywać 8000 dram (15 dolarów) dziennie.

Rząd zaoferuje również finansowanie płatnych staży dla bezrobotnych uchodźców chcących zdobyć doświadczenie zawodowe w nowych dziedzinach. Zapłaci każdemu stażyście 100 000 dram miesięcznie i zrekompensuje pracodawcom wszystkie wynikające z tego podatki.

„Są to programy krótkoterminowe, które nie zachęcają do stałej pracy […] ponieważ w Arcachu (Karabach) planuje się więcej długoterminowych programów zachęcających do zatrudnienia. Umożliwią obywatelom stabilne dochody”– powiedział minister pracy i spraw społecznych Mesrop Arakelian podczas posiedzenia gabinetu w Erywaniu.

Rząd zapowiedział również trzymiesięczną pomoc finansową dla rodzin w Armenii tymczasowo goszczących Karabaskich Ormian, którzy stracili domy podczas sześciotygodniowej wojny.

Według władz nieuznawanej republiki w Stepanakercie, co najmniej 90 000 cywilów, stanowiących około 60 procent populacji Karabachu, uciekło z domów podczas wojny. Większość z nich schroniła się w Armenii. Co najmniej 40 000 Ormian z Karabachu wróciło do swoich domów w ciągu ostatniego miesiąca.

Powiązany artykuł

Jedna odpowiedź do “Armenia: Rząd zatwierdza więcej programów pomocowych dla uchodźców z Karabachu”

Możliwość komentowania została wyłączona.