Azji Centralna w czołówce krajów pod względem rocznego poboru wody

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ponad trzy miliardy ludzi żyje na obszarach rolniczych o wysokim lub bardzo wysokim poziomie niedoborów wody, a prawie połowa z nich boryka się z poważnymi ograniczeniami.

Ponadto dostępne zasoby słodkiej wody na osobę spadły według doniesień o ponad 20 proc. w ciągu ostatnich dwudziestu lat na całym świecie, co podkreśla wagę produkowania więcej przy mniejszych nakładach, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, największego użytkownika wody na świecie.

Raport flagowy FAO opublikowany 25. listopada mówi, że ulepszona gospodarka wodna, wsparta skutecznym zarządzaniem i silnymi instytucjami – w tym bezpieczna własność i prawa do wody, poparta rzetelną księgowością i audytami stanu wody – będzie niezbędna do zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego oraz do zrównoważonego rozwoju.

W raporcie zauważono, że około 1,2 miliarda ludzi – 44 proc. z nich na obszarach wiejskich, a pozostała część w małych ośrodkach miejskich na wsi – żyje w miejscach, w których poważne niedobory wody i niedobory stanowią wyzwanie dla rolnictwa.

Około 40 proc. z nich żyje w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, nieco większy udział w Azji Południowej. Azja Centralnej i Afryka Północna oraz Azja Zachodnia są również poważnie dotknięte – około jedna na pięć osób żyje na obszarach rolniczych o bardzo dużych niedoborach wody, w porównaniu z mniej niż 4 proc. populacji w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, Ameryce Północnej i Oceanii.

Poważne braki w Azji Centralnej

Azja Centralna wyróżnia się jako zmagająca się z powtarzającymi się suszami rolniczymi na ponad połowie terenów uprawnych, które są nawadniane przez deszcz.

W Tadżykistanie susza z 2011 r. poważnie dotknęła rolnictwo nawadniane, ponieważ poziom wody w zbiorniku Nurek gwałtownie spadł . W wyniku niskich opadów produkcja pszenicy, jęczmienia i ryżu na obszarach nawadnianych spadła o co najmniej 75 proc. w porównaniu z poprzednimi latami. Systemy nawadniające opierające się na otwartych zasobach wodnych (rzekach, jeziorach i zbiornikach) są również bardziej narażone na suszę, co zmniejsza ilość dostarczanej wody powierzchniowej.

Według ekspertów kraje Azji Centralnej znajdują się w pierwszej dziesiątce krajów pod względem rocznego poboru wody: Turkmenistan – 5 333 m3 na osobę, Kazachstan – 2345 m3, Uzbekistan – 2295 m3, Kirgistan – 1989 m3 i Tadżykistan – 1895 m3.

Dla porównania średni roczny pobór wody na osobę w Rosji wynosi 400 m3.

W Azji Centralnej najwyższe zużycie wody w porównaniu z własnymi odnawialnymi zasobami wodnymi odnotowuje Uzbekistan – 115,7 proc. Kolejne miejsca zajmują Turkmenistan i Tadżykistan – odpowiednio 99,59 proc. i 74,84 proc. W Kirgistanie zużycie wody w porównaniu z własnymi odnawialnymi zasobami wodnymi wynosi podobno 42,37 proc., a w Kazachstanie – 30,47 proc.

Powiązany artykuł

Jedna odpowiedź do “Azji Centralna w czołówce krajów pod względem rocznego poboru wody”

Możliwość komentowania została wyłączona.