Partnerstwo UE i Azji Centralnej w dobie pandemii tematem rozmów dyplomatów

Szef dyplomacji UE Josep Borrell i komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen odbyli w zeszłym tygodniu telekonferencję z ministrami spraw zagranicznych pięciu byłych republik radzieckich Azji Centralnej, z którymi UE stara się zacieśnić stosunki.

Ministrowie spraw zagranicznych Kazachstanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, a także pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Kirgistanu wzięli udział w spotkaniu w formie telekonferencji ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.


W kontekście kryzysu COVID Kazachstan i Uzbekistan zaoferowały pomoc humanitarną swoim środkowoazjatyckim sąsiadom, Kirgistanowi i Tadżykistanowi, odpowiadając na prośbę Biszkeku i Duszanbe. Zgodnie z komunikatem uczestnicy potwierdzili swoje wspólne zaangażowanie w budowanie silnego, ambitnego i perspektywicznego partnerstwa, które opiera się na silnych wzajemnych interesach UE i Azji Centralnej.

Wspólna walka z COVID-19

Uczestnicy omówili również konsekwencje pandemii dla swoich regionów i podkreślili swoją determinację do współpracy na rzecz promowania odporności, dobrobytu oraz ekologicznego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia po pandemii koronawirusa.

Ministrowie państw Azji Centralnej wyrazili silne uznanie dla pakietu solidarnościowego o wartości 134 mln euro dostarczonego regionowi w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb systemów opieki zdrowotnej i sprostania długoterminowym wyzwaniom społeczno-gospodarczym.

Komisarze UE i ministrowie państw Azji Centralnej podkreślili również znaczenie w obecnym kontekście priorytetów określonych w strategii UE wobec Azji Środkowej, przyjętej w 2019 r. , w dużej mierze w odpowiedzi na ambitną chińską inicjatywę Pasa i Szlaku, która jest postrzegana z podejrzliwością w Brukseli, ale mniej w Azji Środkowej. Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli propozycję Uzbekistanu dotyczącą zorganizowania w 2021 roku ,,konferencji UE-Azja Środkowa na temat partnerstwa i zrównoważonego rozwoju”.

UE zachęca do dalszej transformacji klimatycznej

UE zachęca do dalszych postępów w realizacji zobowiązań paryskich w zakresie klimatu oraz w przejściu regionu na zieloną gospodarkę, w tym zrównoważoną energię, w celu osiągnięcia neutralności węglowej.

UE z zadowoleniem przyjęła aktywny udział tych krajów w toczących się negocjacjach w sprawie modernizacji Traktatu Karty Energetycznej. Traktat Karty Energetycznej (TWE) to międzynarodowa umowa inwestycyjna, która ustanawia wielostronne ramy współpracy transgranicznej w branży energetycznej. Początkowo proces dotyczący Karty Energetycznej miał na celu integrację sektorów energetycznych Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej pod koniec zimnej wojny z szerszymi rynkami europejskimi i światowymi.

UE potwierdziła, że ​​pragnie wzmocnić swoją rolę partnera krajów Azji Centralnej w ich procesach reform i wspierać ich integrację w światowym systemie handlowym.

Kazachstan i Uzbekistan inicjatorami współpracy

W tej dziedzinie Kazachstan miał ambicje pomóc w odblokowaniu obecnego kryzysu Światowej Organizacji Handlu poprzez zorganizowanie szczytu ministerialnego, ale został on odłożony z powodu pandemii. Przedstawiciele UE i Azji Centralnej potwierdzili swoją determinację w zorganizowaniu pierwszego w historii ,,Forum Gospodarczego Azji Centralnej”w Biszkeku w 2021 r., Z zadowoleniem przyjęto także propozycję Uzbekistanu dotyczącą organizacji„ Forum Turystyki UE-Azja Centralna”.

Uzbekistan, który otworzył się na świat od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Szawkata Mirzijewa po śmierci autokratycznego przywódcy Islama Karimowa, uczynił rozwój turystyki jednym z głównych priorytetów, gdyż jest domem dla niesamowitych atrakcji turystycznych, takich jak Samarkanda, Buchara czy Chiwa.

Zgodnie z komunikatem uczestnicy potwierdzili swoje wspólne zaangażowanie w budowanie silnego, ambitnego i perspektywicznego partnerstwa, które opiera się na silnych wzajemnych interesach UE i Azji Centralnej. Uczestnicy uzgodnili również, że spotkają się w Duszanbe, stolicy Tadżykistanu, w 2021 roku.

Powiązany artykuł

Jedna odpowiedź do “Partnerstwo UE i Azji Centralnej w dobie pandemii tematem rozmów dyplomatów”

Możliwość komentowania została wyłączona.