Uzbekistan otrzyma przywileje na bezcłowy eksport do UE

30. listopada Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu Uzbekistanowi statusu kraju beneficjenta unijnego GSP+ przed terminem – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Handlu Zagranicznego Uzbekistanu.

Dokument podpisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

„Decyzja została podjęta w oparciu o raporty grup KE monitorujących postępy Uzbekistanu w realizacji postanowień 27. konwencji międzynarodowej w zakresie ochrony praw człowieka, przestrzegania standardów pracy, ochrony środowiska i dobrych rządów. Na podstawie przeprowadzonej analizy Komisja Europejska stwierdziła, że ​​Republika spełnia kryteria udziału w GSP+ i zaproponowała umieszczenie jej na liście beneficjentów tego systemu ”– czytamy w oświadczeniu Komisji Europejskiej.

Zgodnie z ustalonymi procedurami sprawa zostanie teraz przekazana Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu decyzji uzbeccy producenci i eksporterzy będą mogli zacząć stosować jednostronne preferencje taryfowe przy eksporcie swoich produktów na rynek europejski. Jednocześnie liczba produktów, które producenci uzbeccy będą mogli eksportować do krajów UE wzrośnie do 6200.

„Uzyskanie przez nasz kraj statusu beneficjenta GSP+ stworzy solidną podstawę do zrównoważonego wzrostu eksportu i dywersyfikacji, co będzie służyło także dynamicznemu rozwojowi wzajemnie korzystnych stosunków handlowych z krajami Unii Europejskiej” – zaznaczył resort.

16 lipca 2018 r. Rada Europejska przyjęła dla Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wytyczne negocjacyjne w sprawie nowej, pogłębionej umowy o partnerstwie i współpracy z Uzbekistanem. Nowa umowa zastąpi umowę o partnerstwie i współpracy z 1999 roku i zacieśni relacje UE–Uzbekistan.

Powiązany artykuł

Jedna odpowiedź do “Uzbekistan otrzyma przywileje na bezcłowy eksport do UE”

Możliwość komentowania została wyłączona.