Turkmenistan wznawia dostawy gazu ziemnego do Uzbekistanu

Turkmenistan wznowił dostawy gazu ziemnego do Uzbekistanu. Import turkmeńskiego gazu do Uzbekistanu został wstrzymany 12 stycznia z przyczyn technicznych.

Od 21 do 22 stycznia wielkość eksportu turkmeńskiego gazu wyniosła 4,8 mln m3 dziennie, od 23 stycznia dostawy wzrosły do 12,6 mln m3. Stopniowo dzienna wielkość dostaw wzrośnie do 16 mln m3 – to ilość dostarczana przed nadejściem ostrej zimnej pogody w regionie.

Import turkmeńskiego gazu z Uzbekistanu został wstrzymany 12 stycznia z przyczyn technicznych: z powodu silnych mrozów i awarii systemu w polu kondensatu gazowego Galkanysh w Turkmenistanie.

W grudniu ubiegłego roku Taszkent podpisał umowę z Aszchabadem na import dodatkowych 1,5 mld m3 gazu ziemnego w sezonie zimowym. Zwiększy to dzienną wielkość importu z 15 mln do 35 mln m3 i pokryje deficyt gazu. Ponadto dzienny import energii elektrycznej pochodzącej z Turkmanenergo Corporation został zwiększony z 17-18 mln kWh do 20-21 mln kWh.