Świat uznaje wybór Żaparowa na prezydenta Kirgistanu

Przedterminowe wybory prezydenckie i referendum w Kirgistanie odbyły się zgodnie z ustawodawstwem republiki i wymogami międzynarodowymi – powiedział podczas konferencji prasowej sekretarz generalny Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) Władimir Norow.

Powiedział, że misja obserwacyjna SCO nie znalazła żadnych naruszeń krajowego prawa wyborczego. „Misja uznaje wybory prezydenckie i referendum za otwarte, wolne i zgodne z prawem” – powiedział Norow. Sekretarz generalny SCO zwrócił również uwagę, że stworzono warunki głosowania na osoby z niepełnosprawnościami.

Gratulacje dla Żaparowa

Rosyjski przywódca Władimir Putin pogratulował Sadyrowi Żaparowowi zwycięstwa wyborczego. Przywódca Federacji Rosyjskiej zwrócił uwagę, że stosunki między krajami mają charakter strategicznego partnerstwa i sojuszu, zgromadzono bogate doświadczenie w owocnej współpracy na różnych polach oraz konstruktywnej interakcji w ramach EAEU OUBZ, WNP i SCO.

„Mam nadzieję, że Wasze działania jako głowy państwa przyczynią się do dalszego zacieśniania całego spektrum więzi rosyjsko-kirgiskiej. Jest to niewątpliwie zgodne z podstawowymi interesami naszych przyjaznych narodów, idzie to w parze ze wzmocnieniem stabilności i bezpieczeństwa w regionie Azji Centralnej.”– głosi przesłanie zamieszczone przez Kreml w Internecie.

Szawkat Mirzijojew, prezydent Uzbekistanu, również pogratulował Sadyrowi Żaparowowi przekonującego zwycięstwa w wyborach prezydenckich, a także pomyślnego przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji Kirgistanu – poinformowała prezydencka służba prasowa.

Żaparow z kolei podziękował Prezydentowi i mieszkańcom Uzbekistanu za pomoc udzieloną Republice Kirgiskiej w przezwyciężaniu skutków współczesnych wyzwań i walce z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Strony zaznaczyły, że wyniki najważniejszych wydarzeń politycznych będą solidnym fundamentem dla zapewnienia stabilności, poprawy dobrobytu ludności i zrównoważonego rozwoju kraju.

Podczas rozmowy telefonicznej omówiono aktualne kwestie współpracy bilateralnej. Podkreślono, że ten rok powinien stać się okresem dalszego zacieśniania uzbecko-kirgiskich stosunków przyjaźni, dobrosąsiedztwa, zaufania i partnerstwa strategicznego. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie praktycznej realizacji wcześniej osiągniętych porozumień o pogłębianiu wieloaspektowej współpracy między Uzbekistanem a Kirgistanem.

„Omówiono efektywność wspólnych prac nad wytyczeniem granicy państwowej, zwiększeniem wolumenu wymiany handlowej, zacieśnianiem współpracy w przemyśle, energetyce i rolnictwie, poszerzaniem kontaktów międzyregionalnych i wymianą humanitarną, realizacją regionalnych projektów rozwoju efektywnej komunikacji transportowej i innymi aspektami podczas rozmów.”– podała służba prasowa prezydenta Uzbekistanu.

Osiągnięto porozumienie co do zintensyfikowania działań międzyrządowych komisji, a także zorganizowania szeregu wydarzeń w kluczowych obszarach współpracy. Wyrażono wzajemne zainteresowanie kontynuowaniem ścisłego i konstruktywnego dialogu, wzajemnym wsparciem w ramach organizacji międzynarodowych i struktur regionalnych.

Prezydent Kazachstanu Kassym-Jomart Tokajew w rozmowie telefonicznej pogratulował Sadyrowi Japarowowi zwycięstwa w wyborach – podała służba prasowa szefa Republiki Kazachstanu. Kassym-Jomart Tokajew zaznaczył, że wyniki głosowania świadczą o ogólnokrajowym poparciu dla proponowanego przez niego programu dalszego wzmacniania państwowości i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Republiki Kirgiskiej.

Prezydent Kazachstanu wyraził zdecydowane zaangażowanie w dalszy rozwój współpracy z braterskim Kirgistanem w duchu przyjaźni, dobrego sąsiedztwa i partnerstwa strategicznego, odpowiadającego podstawowym interesom narodów obu krajów. Sadyr Żaparow podziękował szefowi Republiki Kazachstanu i narodowi kazachskiemu za stałe wsparcie Republiki Kirgiskiej w jej dążeniu do stabilnego i twórczego rozwoju.

Prezydenci potwierdzili gotowość do wspólnej pracy nad całością dwustronnej agendy i wyrazili zainteresowanie wzmocnieniem współpracy w ramach organizacji międzynarodowych.

Kassym-Jomart Tokajew zaprosił Sadyra Żaparowa do złożenia oficjalnej wizyty w Kazachstanie. Przywódca kirgiski przyjął zaproszenie, zaznaczając, że swoją pierwszą wizytę jako głowa republiki złoży w sąsiednim państwie. Pogratulował też Kassym-Jomartowi Tokajewowi pomyślnego przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.

Wynik wyborów w Kirgistanie uznały już także USA oraz Unia Europejska. Choć w stanowisku UE zwrócono uwagę na częściowo nierówne szanse kandydatów w kampanii wyborczej.

W niedzielę odbyły się w Kirgistanie wybory prezydenckie i plebiscyt na formę rządu. Według wstępnych danych Żaparow zdobył 79,2 proc. Głosów. Z kolei w referendum co najmniej 81,22 procent obywateli głosowało za prezydencką formą rządu.

Powiązany artykuł

Jedna odpowiedź do “Świat uznaje wybór Żaparowa na prezydenta Kirgistanu”

Możliwość komentowania została wyłączona.