Gruzja otrzyma 100 mln euro pomocy od UE na walkę z COVID-19

UE wypłaci Gruzji 100 mln euro w ramach programów pomocy makrofinansowej (MFA), pomagając jej w bilansie płatniczym i zmniejszając jej potrzeby w zakresie finansowania budżetowego. Od 2008 r. UE uruchomiła cztery operacje pomocy makrofinansowej w Gruzji.

Wsparcie składa się z 75 mln euro z nowego programu pomocy makrofinansowej ogłoszonego w kwietniu 2020 r. i mającego na celu ograniczenie skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.

Pozostałe 25 mln euro stanowi ostatnia wypłata w ramach poprzedniej pomocy makrofinansowej zatwierdzonej w kwietniu 2018 r. 95 mln euro z łącznej kwoty udzielono w formie pożyczek po korzystnych oprocentowaniach, a pozostałe 5 mln euro w formie bezzwrotnej dotacji.

Wypłata 75 mln euro z programu pomocy makrofinansowej COVID-19 jest następstwem porozumienia UE z rządem Gruzji w sprawie przeprowadzenia reform w obszarach zarządzania finansami publicznymi, sprawowania rządów (w szczególności w celu zwiększenia niezależności i jakości wymiaru sprawiedliwości), sektorze energetycznym i polityce rynku pracy.

Jeżeli rząd osiągnie te uzgodnione reformy, na początku 2021 r. w ramach tego programu pomocy makrofinansowej może zostać wypłaconych dalsze 75 mln euro. Wsparcie finansowe Brukseli jest częścią szerszego pakietu 400 mln euro wypłat UE na rzecz Gruzji, Jordanii i Mołdawii.

Druga część wypłaty w wysokości 25 mln euro pochodzi z programu pomocy makrofinansowej uzgodnionej w kwietniu 2018 r. Obejmuje 20 mln euro pożyczek i dotacji w wysokości 5 mln euro. Warunki polityczne uzgodnione i spełnione dla drugiej transzy umożliwiły przeprowadzenie reform w zakresie zarządzania finansami publicznymi, sektora finansowego, polityki społecznej i polityki rynku pracy oraz otoczenia biznesowego.

„UE nadal wspiera Gruzję w przetrwaniu pandemii COVID-19. Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić te fundusze, które zapewnią krajowi stabilność makroekonomiczną, aby rząd mógł skupić się na jak najlepszym wspieraniu swoich obywateli i firm. Jest to część szerszego unijnego pakietu wsparcia dla Gruzji w wysokości 1,5 miliarda GEL. Wierzymy również, że uzgodnione reformy związane z tą wyjątkową pomocą przyczynią się do dalszego zbliżenia Gruzji do standardów europejskich w dłuższej perspektywie i przyniosą konkretne korzyści Gruzinom w takich aspektach, jak sądownictwo, bezpieczeństwo pracy i emerytury” – powiedział niedawno ambasador UE w Gruzji Carl Hartzell.

Powiązany artykuł

Jedna odpowiedź do “Gruzja otrzyma 100 mln euro pomocy od UE na walkę z COVID-19”

Możliwość komentowania została wyłączona.