Górski Karabach: UE wzywa strony do utrzymania zawieszenia broni

Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła zakończenie walk w regionie Górskiego Karabachu. Wezwała wszystkie strony do „ścisłego przestrzegania” pośredniczonego przez Moskwę zawieszenia broni między Armenią a Azerbejdżanem w celu zapobieżenia dalszej eskalacji.

Szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, w oświadczeniu z 19. listopada wezwał „wszystkie podmioty regionalne do powstrzymania się od jakichkolwiek działań lub retoryki”, które mogłyby zagrozić rozejmowi podpisanemu 10. listopada.

Trwały pokój i status Karabachu

Oficjalna Bruksela podkreśla, że ​​zaprzestanie działań wojennych to tylko pierwszy krok do zakończenia wieloletniego konfliktu w Górskim Karabachu. UE jest przekonana, że ​​należy podjąć dodatkowe wysiłki w celu wynegocjowania, wszechstronnego i trwałego rozwiązania konfliktu, w tym statusu Górskiego Karabachu.

„UE uważa, że ​​należy wznowić wysiłki na rzecz wynegocjowanego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania konfliktu, w tym w sprawie statusu Górskiego Karabachu” – powiedział Borrell.

Porozumienie pokojowe osiągnięte 10. listopada przyszło po tym, jak siły azerbejdżańskie poczyniły znaczne zyski na polu bitwy w ciągu ostatnich sześciu tygodni, odzyskując terytorium utracone przez Ormian prawie trzy dekady temu.

Porozumienie pozwala Azerbejdżanowi zachować sporą część górzystego regionu, a także cały obszar otaczający enklawę. Około 2000 żołnierzy rosyjskich sił pokojowych zostanie rozmieszczonych w celu utrzymania bezpieczeństwa na terytorium przez okres pięciu lat.

Monitoring zawieszenia broni

„W związku z tym UE potwierdza swoje pełne poparcie dla międzynarodowego formatu Grupy Mińskiej OBWE kierowanej przez jej współprzewodniczących oraz osobistego przedstawiciela urzędującego przewodniczącego OBWE w dążeniu do tego celu” – czytamy w oświadczeniu Brukseli.

„UE podkreśla znaczenie zagwarantowania pomocy humanitarnej i możliwie najlepszych warunków dobrowolnego, bezpiecznego, godnego i trwałego powrotu wysiedleńców do Górskiego Karabachu i okolic” – głosi oświadczenie.

W dokumencie dodano, że UE jest gotowa „skutecznie przyczynić się do kształtowania trwałego i wszechstronnego rozwiązania konfliktu, w tym w miarę możliwości poprzez wsparcie dla stabilizacji, odbudowy pokonfliktowej i środków budowy zaufania”.

„UE będzie uważnie monitorować realizację postanowień porozumienia o zawieszeniu broni, w szczególności w odniesieniu do mechanizmu jego monitorowania” – czytamy w oświadczeniu. Unia Europejska podkreśla również znaczenie ochrony i odtwarzania dziedzictwa kulturowego i religijnego w Górskim Karabachu i jego okolicach.

Komisja Europejska zapowiada pomoc

Komisja Europejska przeznaczy dodatkowe 3 miliony euro na pomoc humanitarną w celu zapewnienia pomocy cywilom najbardziej dotkniętym konfliktem w Górskim Karabachu. Fundusze te stanowią uzupełnienie 900 000 euro przyznanych od początku października, kiedy rozpoczęły się działania wojenne.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič powiedział: „UE nadal wspiera całą ludność cywilną dotkniętą konfliktem. Wysyłamy dodatkową pomoc humanitarną. Z zadowoleniem przyjmuję zaprzestanie działań wojennych, które powinny zapobiec dalszemu cierpieniu ludzkości. Niemniej jednak jestem bardzo zaniepokojony sytuacją humanitarną osób w trudnej sytuacji, które są przesiedlane i będą musiały stawić czoła trudnym zimowym warunkom w połączeniu ze skutkami pandemii koronawirusa ”.

To nadzwyczajne wsparcie pomoże partnerom humanitarnym UE w dostarczaniu podstawowej pomocy, w tym żywności i artykułów zimowych, wsparcia zdrowotnego, sprzętu medycznego i innych niezbędnych artykułów dla osób dotkniętych walkami. Całe finansowanie pomocy humanitarnej UE jest zapewniane zgodnie z humanitarnymi zasadami ludzkości, neutralności, bezstronności i niezależności.

Powiązany artykuł