Armenia: Czy opozycja sama jest w stanie pozbawić premiera stanowiska?

Jedyne dwie frakcje opozycyjne w armeńskim parlamencie, Dostatnia Armenia i Jasna Armenia, oświadczyły, że chcą usunąć ze stanowiska premiera Nikola Paszyniana, w związku z podpisanym porozumieniem kończącym walki w Górskim Karabchu. Jak wyglądają możliwości dymisji szefa rządu w Armenii?

Zgodnie z konstytucją wniosek o wotum nieufności wobec premiera nie może mieć miejsca w okresie stanu wojennego, który nadal obowiązuje w Armenii. Żeby znieść stan wojenny, większość posłów do parlamentu Armenii musiałaby zagłosować za. Zgromadzenie Narodowe ma 132 posłów, co oznacza, że wymagane jest przynajmniej 67 głosów.

Następnie projekt decyzji o wotum zaufania wobec premiera mógłby zostać wniesiony do parlamentu z podpisami co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby posłów – 44. Posłowie musieliby jednocześnie zgłosić nowego kandydata na premiera. Projekt musi następnie zostać poddany pod głosowanie nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 72 godziny po jego złożeniu.

Wówczas większość ogólnej liczby posłów musiałaby głosować za wnioskiem o jego przyjęcie. Obecnie w parlamencie opozycja posiada 44 posłów, 24 z frakcji Dostatniej Armenii kierowanej przez biznesmena Gagika Carukjana i 17 z liberalnej frakcji Jasnej Armenii oraz trzech posłów bezpartyjnych.

Frakcja premiera Nikola Paszyniana ma 88 posłów, co jest wystarczające, aby zablokować każdy ruch opozycji. Jednak tylko 57 z 88 pochodzi z macierzystej partii premiera Umowa Cywilna. Drugim członem frakcji jest Partia Misja (4 deputowanych), trzecim Partia Potężnej Ojczyzny (1 poseł), a 26 deputowanych jest niezrzeszonych w żadnej z powyższych ugrupowań.

Gdyby wszyscy posłowie opozycji zgodzili się na zniesienie stanu wojennego i usunięcie premiera, to aby odnieść sukces, musieliby uzyskać poparcie 23 deputowanych z frakcji premiera Paszyniana.