Bank Światowy wesprze rozwój innowacji w Uzbekistanie

Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego 28. października zatwierdziła pakiet finansowania w wysokości 50 mln USD na realizację projektu modernizacji krajowego systemu innowacji w Uzbekistanie.

Stymulowanie innowacji i badań stało się coraz ważniejsze, biorąc pod uwagę nową falę cyfryzacji i automatyzacji, która szybko zmienia gospodarki na całym świecie. Uzbekistan dąży do wspierania innowacji jako siły napędowej wzrostu gospodarczego.

Po rozpoczęciu kilku lat temu reform gospodarki rynkowej, rząd Uzbekistanu rozpoczął reorganizację potencjału naukowego i innowacyjnego kraju. We wrześniu 2018 r. rząd przyjął strategię innowacyjnego rozwoju na lata 2019-2021. Ma ona celu poprawę badań naukowych, wzmocnienie powiązań między edukacją, nauką i przemysłem oraz zwiększenie publicznych i prywatnych inwestycji w innowacje, badania i rozwój, oraz nowoczesne technologie. Taszkent zakłada, że wydatki brutto na badania i rozwój wzrosną czterokrotnie z 0,2 w 2018 r. Do 0,8 proc. PKB w 2021 r.

Propozycje badawcze mogą koncentrować się na energii odnawialnej, efektywności energetycznej, technologiach nisko-emisyjnych i tematach związanych z COVID-19. Lokalne firmy mogą liczyć na dotację na uruchomienie start-upów opartych na wiedzy oraz inwestycji w badania i rozwój nowych lub istniejących innowacyjnych produktów i usług, które mogą sprzedawać lokalnie lub eksportować.

Wsparty zostanie również rozwój modernizacji infrastruktury i laboratoriów wybranych Instytutów Badawczych, które zostaną wybrane przez Ministerstwo Innowacyjnego Rozwoju po dokonaniu pełnej oceny wszystkich kandydujących instytucji.

Ponadto środki rozwojowe Banku Światowego posłużą do opracowania kompleksowych ram prawnych regulujących kwestie komercjalizacji badań i rozwoju oraz innowacji w Uzbekistanie oraz wdrożenie odpowiednich reform instytucjonalnych.