Kazachstan, Azerbejdżan i Uzbekistan stworzą projekt eksportu zielonej energii do Europy

Kazachstan, Azerbejdżan i Uzbekistan zgodziły się przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wspólne przedsięwzięcie na rzecz eksportu zielonej energii.

Odpowiednie porozumienie zostało osiągnięte na spotkaniu ministrów energetyki i gospodarki trzech krajów, które odbyło się w Baku w celu omówienia perspektyw eksportu energii elektrycznej z krajów Azji Centralnej do Europy przez terytorium Azerbejdżanu, informuje Ministerstwo Energetyki Kazachstanu.

Po spotkaniu szefowie departamentów podpisali wspólny komunikat, w którym zwrócili uwagę na potencjał państw w zakresie energetyki odnawialnej i ich gotowość do przyłączenia się do projektu eksportu do Europy energii elektrycznej pozyskiwanej z alternatywnych źródeł.

Uczestnicy uzgodnili powołanie wspólnej grupy roboczej w celu opracowania zakresu zadań współpracy w dziedzinie wymiany energii, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii; w zakresie możliwości rozwoju i eksportu zielonego wodoru i zielonego amoniaku oraz tworzenia związanej z tym infrastruktury. Kolejne spotkanie na szczeblu ministrów gospodarki i energii odbędzie się w Taszkiencie (Uzbekistan).

Do końca 2022 r. po raz pierwszy kraje Unii Europejskiej otrzymywały większość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a nie z gazu, twierdzą analitycy z brytyjskiego centrum Ember. Według nich elektrownie wiatrowe i słoneczne wytworzyły w 2022 r. 22 proc. energii elektrycznej w UE, gazowe – 20 proc., węglowe – 16 proc. energii elektrycznej.

Wśród czynników, które hamowały wzrost ilości energii odbieranej w UE ze źródeł odnawialnych, eksperci wymieniają susze, jakie zdarzają się w Europie „raz na 500 lat”, a także remonty elektrowni jądrowych we Francji.