Otwarcie nowej drogi Armenia-Karabach

Nowa droga łącząca Górski Karabach z Armenią została otwarta dla ruchu, cztery dni po wycofaniu się Ormian z pobliskiego korytarza laczyńskiego.

Szeroki na pięć kilometrów korytarz stał się jedynym lądowym połączeniem Karabachu z Armenią po wojnie z Azerbejdżanem w 2020 roku. Siły ormiańskie wycofały się z reszty szerszego okręgu laczyńskiego na warunkach określonych w wynegocjowanym przez Rosję zawieszeniu broni, które powstrzymało trwające sześć tygodni działania wojenne.

Porozumienie wzywało do zbudowania do 2024 r. nowej autostrady Armenia-Karabach, która ominie miasto Laczyn i dwie wioski zamieszkałe przez Ormian, znajdujące się w korytarzu chronionym przez rosyjskie siły pokojowe.

Na początku tego miesiąca strona ormiańska zgodziła się ewakuować ludność do 25 sierpnia i zacząć korzystać z nowej obwodnicy zbudowanej przez Azerbejdżan kilkanaście kilometrów na południe. Oddziały azerbejdżańskie wkroczyły do ​​tych osiedli 26 sierpnia po ewakuacji ich ostatnich ormiańskich mieszkańców. Rosyjscy żołnierze sił pokojowych pozostali, aby zapewnić bezpieczeństwo pojazdom podróżującym między Armenią a Karabachem.

Rosyjscy żołnierze sił pokojowych już się tam rozmieścili i będą kontrolować bezpieczne przemieszczanie się obywateli. Przywódcy Karabachu przybyli do ormiańskiej wioski przygranicznej 5-kilometrową drogą, która łączy się z autostradą zbudowaną po stronie azerbejdżańskiej. Tymczasowa droga będzie funkcjonować do czasu wybudowania przez Armenię odcinka nowego korytarza. Urzędnicy rządowi w Erewaniu poinformowali, że prace na tym odcinku zostaną zakończone do wiosny przyszłego roku.