Zbliżająca się wizyta Tokajewa w Chinach otworzy nowe perspektywy współpracy?

W ubiegłym roku minęła 30. rocznica nawiązania stosunków kazachstańsko-chińskich, które dynamicznie rozwijają. W tym czasie kraje dokonały historycznego skoku od dobrego sąsiedztwa do wszechstronnego partnerstwa strategicznego, osiągając owocne wyniki w dziedzinie polityki, handlu, gospodarki i innych. Chiny i Kazachstan stały się dobrymi sąsiadami, wiarygodnymi partnerami.

Prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokajew planuje w maju br. wizytę państwową w Chinach, co z pewnością będzie kolejnym krokiem w kierunku bardziej owocnych relacji między oboma krajami.

We wrześniu ubiegłego roku prezydent Xi Jinping odbył już państwową wizytę w Kazachstanie i szef Chińskiej Republiki Ludowej wybrał Kazachstan jako pierwszy kraj na wizytę zagraniczną po pandemii. Wszystko to wskazuje, że oba kraje osiągnęły wysoki poziom wzajemnego zaufania i wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Co więcej, Kazachstan ma szczególne znaczenie dla Xi Jinpinga – to właśnie w tym kraju w 2013 roku lider Chin ogłosił inicjatywę Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku.

Rozwój współpracy handlowej

Po rozmowach w 2022 r. szefowie państw podpisali wspólne oświadczenie z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych a odpowiednie ministerstwa i departamenty obu krajów podpisały dokumenty dotyczące współpracy w dziedzinie handlu, gospodarki, łączności, finansów i korzystania z wody. Strony zgodziły się otworzyć konsulaty generalne w miastach Xi’an i Aktobe.

W 2022 roku obroty handlowe Kazachstanu z Chinami wyniosły 24,1 mld USD, czyli o 34,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Eksport z Kazachstanu wzrósł o 34,7 proc. w ciągu roku, do 13,2 mld USD. Udział eksportu Kazachstanu do Chin wyniósł aż 15,6 proc. w całkowitym obrocie handlowym kraju. Import z Chin do Kazachstanu wzrósł o 33,5 proc. w ciągu roku, do 11 mld USD. Udział Chin w strukturze importu Kazachstanu wyniósł 21,9 proc. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych brutto do Kazachstanu w 2022 roku wyniósł 28 mld USD.

W ostatnich latach stosunki gospodarcze między oboma krajami szybko się rozwijają. W Kazachstanie trwa realizacja 55 wspólnych projektów inwestycyjnych w celu przeniesienia zakładów produkcyjnych z Chin do Kazachstanu w wysokości 22 miliardów dolarów. Do 2020 roku Kazachstan i Chiny potwierdziły plany ukończenia siedmiu projektów inwestycyjnych o wartości 576 mln USD. W ramach tej umowy przedsiębiorstwa produkcyjne zostaną zbudowane na terytorium Kazachstanu w ciągu kilku lat.

Nowe szlaki i inwestycje w regionie

Planowany jest rozwój transkaspijskiego międzynarodowego szlaku transportowego, budowa głównych autostrad i tworzenie nowych gałęzi przemysłu w inżynierii mechanicznej oraz wprowadzenie reżimu bezwizowego. Obywatele Kazachstanu będą mogli przebywać w Chinach bez wizy przez 30 dni od daty przekroczenia granicy państwowej. Podobne zasady będą obowiązywały wobec obywateli Chin przyjeżdżających do Kazachstanu. W projekcie Jednego Pasa i Jednej Drogi Kazachstanowi udało się odegrać ważną rolę. Antyrosyjskie sankcje nie stały się żadną przeszkodą w budowie nowych połączeń. Wręcz przeciwnie, zbudowano nową trasę przez Kazachstan i Turkmenistan do Iranu.

14 marca podczas spotkania z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Kazachstanie zwrócono uwagę na znaczenie przeprowadzenia szczytu Azja Centralna + Chiny, który odbędzie się w Xi’an w maju 2023 r., a także planowanej wizyty państwowej Tokajewa w Chinach. Podkreślono znaczenie dalszego zacieśniania stosunków dwustronnych, rozszerzania więzi gospodarczych, inwestycyjnych, kulturalnych i humanitarnych. Zbliżająca się wizyta prezydenta Kazachstanu w Chinach z pewnością tylko potwierdzi wszystkie dotychczasowe porozumienia i uruchomi nowe wspólne projekty na najbliższe 30 lat.

Jedna odpowiedź do “Zbliżająca się wizyta Tokajewa w Chinach otworzy nowe perspektywy współpracy?”

Możliwość komentowania została wyłączona.