Kazachski handel osiąga rekordowy poziom w 2022 r.

W 2020 r. handel zagraniczny kraju zmniejszył się o 11,5 proc. do 85 mld USD z powodu cięć produkcji, blokad i zamknięcia granic. Obroty handlowe Kazachstanu pobiły historyczny rekord w 2022 r., osiągając 134,4 mld USD, przekraczając poziom sprzed pandemii wynoszący 97,8 mld USD w 2019 r.

Eksport w 2022 r. wyniósł 84,4 mld USD, a ropa naftowa i metale służą jako przewidywalne czynniki jego wzrostu. Eksport nie osiągnął jednak maksymalnego potencjału. Zeszłoroczne obliczenia pokazały, że realny wzrost eksportu Kazachstanu w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. wyniósł 3 proc., ale nominalny wolumen wzrósł o 47,5 proc.

Kraj wyeksportował ponad połowę (59 procent) swoich wyprodukowanych towarów. Pod względem importu, pomimo stosunkowo powolnego tempa wzrostu, wielkość importu do Kazachstanu po raz pierwszy przekroczyła 50 miliardów dolarów, bijąc poprzedni rekord 49 mld USD ustanowiony w 2013 roku.

Wzrost importu przypisano 11-procentowemu wzrostowi podaży towarów inżynieryjnych do 13,2 mld USD, pojazdów o 44 procent do 6,5 mld USD, przetwórstwu żywności o 19 procent do 4,4 mld USD, a przemysłowi chemicznemu o 27 procent do 4,1 mld USD. Wzrost importu w 2022 r. można łączyć z wysoką globalną inflacją spowodowaną rosnącymi cenami surowców, ograniczeniami związanymi z pandemią oraz realizacją projektów inwestycyjnych i zakupem dóbr inwestycyjnych Kazachstanu na ich potrzeby.

Najwięksi partnerzy handlowi Kazachstanu

Kazachstan obserwuje stopniowe zmiany w przepływach handlowych, a Chiny prawie dorównują Rosji w imporcie. Bezprecedensowe sankcje nałożone na Rosję już przynoszą efekty. Import spadł o 13 procent w czwartym kwartale 2022 r., podczas gdy chiński import wzrósł o 54 procent w tym samym okresie. Wielu eksporterów poszukuje nowych rynków lub nowych szlaków logistycznych, które omijają terytorium Rosji, co będzie miało długoterminowy wpływ.

Włochy (13,9 mld USD) znalazły się na szczycie eksportu Kazachstanu pod koniec ubiegłego roku, a Chiny (13,2 mld USD) znalazły się na drugim miejscu. Głównymi kierunkami eksportu towarów i usług Kazachstanu są Rosja (8,8 mld USD), Holandia (5,48 mld USD) i Turcja (4,75 mld USD). Kazachstan zaczął więcej handlować z Organizacją Państw Tureckich, która obejmuje Azerbejdżan, Republikę Kirgiską, Turcję i Uzbekistan, a ich udział w obrotach handlowych kraju przekracza dziesięć procent.

Obroty handlowe z krajami Unii Europejskiej były również największe w ostatnich latach i nadal rosną. Według kazachskiego wiceministra spraw zagranicznych Romana Vassilenki, UE stanowi około 30 procent handlu zagranicznego Kazachstanu, a wielkość handlu przekroczyła 40 mld USD w 2022 roku.

Współpraca między UE a Kazachstanem opiera się na wzmocnionej umowie o partnerstwie i współpracy, która weszła w życie w marcu 2020 r. i obejmuje 29 obszarów współpracy, w tym m.in. w dziedzinie gospodarki, handlu i inwestycji, edukacji i badań. „W ubiegłym roku nasz kraj rozpoczął współpracę w nowych obszarach, takich jak metale ziem rzadkich, zielony wodór, baterie, rozwój potencjału transportowego i logistycznego oraz dywersyfikacja łańcuchów dostaw towarów” – powiedział Vassilenko.

Jednym z takich projektów przemysłowych z europejskimi partnerami jest umowa o wartości 32-42 miliardów dolarów ze szwedzko-niemiecką firmą Svevind na budowę elektrowni wiatrowych i słonecznych w zachodnim Kazachstanie, która ma produkować trzy miliony ton zielonego wodoru od 2030 r., zaspokajając jedną piątą zapotrzebowania UE na ten produkt.

2 odpowiedzi na “Kazachski handel osiąga rekordowy poziom w 2022 r.”

Możliwość komentowania została wyłączona.