Armenia: Spada liczba migrantów zarobkowych pracujących w Rosji

Według Federalnej Służby Migracyjnej Rosji w ubiegłym roku liczba ormiańskich migrantów zarobkowych podróżujących do tego kraju spadła o około 15 proc. Jeśli w 2021 roku około 390 tysięcy obywateli Armenii wjechało do Rosji w celu pracy, to w ubiegłym roku liczba ta wynosiła 332 tysiące osób. Jednocześnie wzrosła liczba obywateli Armenii usuniętych z rejestru migracyjnego.

Można to zjawisko tłumaczyć zarówno trwającą wojną, jak i ostatnim zaostrzeniem rosyjskiego ustawodawstwa migracyjnego. Taki wzrost liczby wykreśleń z rejestru migracyjnego wynika z niedawnej zmiany przepisów, w wyniku której więcej Ormian jest usuwanych z rejestru migracyjnego.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik migrujący ma 30 dni na zarejestrowanie się w służbie migracyjnej w Rosji, podczas którego musi przejść badania lekarskie i pobrać odciski palców. W przypadku opóźnienia rejestracja migracji zostaje anulowana, a pobyt na terytorium Rosji uznaje się za nielegalny. Im dłużej migranci przebywają nielegalnie, tym dłużej będzie obowiązywał dla nich zakaz wjazdu do Rosji.

Migranci są w rejestrze przez okres 90 dni, ale jeśli nie mają czasu na poddanie się badaniu lekarskiemu i oddanie odcisków palców w ciągu 30 dni, ich rejestracja migracyjna jest anulowana, a im dłużej osoba pozostaje w Rosji bez rejestracji migracji, tym dłużej zakaz wjazdu będzie dla niej ważny – od 3 do 10 lat .

Pomimo faktu, że w wyniku sankcji nałożonych po inwazji na Ukrainę rosyjska gospodarka ponosi poważne straty, a działacze praw człowieka okresowo ostrzegają migrantów, że w tych warunkach ich prawa mogą być dalej naruszane, dla wielu mieszkańców Armenii Rosja pozostaje głównym kierunkiem wyjazdu do pracy. Zwłaszcza mieszkańcy wsi, którzy otrzymują niewielki dochód, wolą szukać szansy na zarobek poza granicami kraju.

Od teraz migranci muszą również płacić za ubezpieczenie zdrowotne. Obciążenia podatkowe rosną, osiągając 43,5 proc. – dokładnie tyle samo, co dla obywateli rosyjskich. To, czy napływ ormiańskich migrantów do Rosji zmniejszy się w tych warunkach, czy nie, jest nadal niejasne. Sezon wyjazdowy dopiero się rozpocznie.

Jedna odpowiedź do “Armenia: Spada liczba migrantów zarobkowych pracujących w Rosji”

Możliwość komentowania została wyłączona.