Uzbekistan zwolni ponad 17 tysięcy urzędników

Łączna liczba pracowników ministerstw i departamentów w Uzbekistanie nie powinna przekraczać 56 573 osób. Przewiduje to dekret prezydencki „O pierwszych środkach organizacyjnych dla skutecznego ustanowienia działalności władz wykonawczych Republiki Uzbekistanu”, podpisany 25 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z dekretem w ministerstwach i departamentach zredukowane zostanie 17 447 jednostek personelu kierowniczego i produkcyjnego (24 proc. ogólnej liczby). Liczba zastępców szefów ministerstw i departamentów została zmniejszona z 207 do 144 jednostek (30 proc.).

Dzięki temu zostaną zaoszczędzone 703 samochody i 10 budynków, oszczędności budżetowe wyniosą 1,5 biliona sumów (133 miliony dolarów) ze względu na redukcję personelu i 70 miliardów sumów (6,2 miliona dolarów) ze względu na zmniejszenie liczby samochodów służbowych.

Dekret zatwierdził jedną listę ministerstw i departamentów: 21 ministerstw, 12 komitetów (dwa z nich mają niezależny status), 25 agencji (trzy niezależne), 11 inspekcji. Prezydent zatwierdził jednolite wymogi dotyczące tworzenia struktur urzędów centralnych i regionalnych oddziałów ministerstw i departamentów.

Reforma administracyjna w Uzbekistanie rozpoczęła się pod koniec grudnia. Liczba wicepremierów została zmniejszona z ośmiu do czterech, zabroniono im jednoczesnego zajmowania stanowiska ministerialnego lub innego kierowniczego. Zniesiono Urząd Rady Ministrów, w zamian a liczba doradców prezydenta i ich zastępców wzrosła.

Niektóre ministerstwa zostały zlikwidowane lub połączone. Zlikwidowano Ministerstwo Wspierania Makhalli (Społeczności) i Starszego Pokolenia, Ministerstwo Gospodarki zostało połączone z Ministerstwem Finansów, Ministerstwo Edukacji Przedszkolnej z Ministerstwem Edukacji Szkolnej.