Szczyt Organizacji Państw Tureckich – najważniejsze ustalenia szczytu

Najważniejszą decyzją podjętą na szczycie była zmiana Rady Państw Tureckojęzycznych na Organizację Państw Tureckich (OIC) i podniesienie jej statusu. Inne ważne decyzje podpisane przez głowy państw to przyznanie Turkmenistanowi statusu obserwatora w Organizacji Państw Tureckich, a także określenie kryteriów przyznawania statusu obserwatora i statusu partnera państwom trzecim. 

Z kolei Fundusz Inwestycyjny to jedna z najważniejszych decyzji dla takich państw jak Kirgistan. Odpowiednie ministerstwa otrzymały polecenie utworzenia tej instytucji finansowej oraz wybrania jej siedziby do 1 września 2022 r. 

W wyniku szczytu ustalono podstawę prawną do rozpatrywania przez organizację wniosków o status obserwatora lub status partnera w najbliższej przyszłości.

Ważną decyzją było zatwierdzenie dokumentu strategicznego „Turecka Wizja Świata 2040” zakładającego współpracę sektorową (rolnictwo, energia), polityczną, gospodarczą, rozwój połączeń komunikacyjnych i infrastruktury. Podczas szczytu doszło do szeregu spotkań bilateralnych między liderami Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Turcji, Węgier i Uzbekistanu.