Zużycie wody w Turkmenistanie osiąga poziom krytyczny

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zużycie wody w Uzbekistanie i Turkmenistanie osiągnęło poziom krytyczny. Według organizacji międzynarodowej ludność Turkmenistanu, kraju o gorącym klimacie, od lat doświadcza niedoboru wody pitnej. Jednocześnie kraj jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa pod względem liczby dekoracyjnych fontann.

Eksperci oceniają poziom presji na zasoby wodne w Uzbekistanie i Turkmenistanie jako krytyczny (ponad 100 proc.). Według ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ilości wody zużywanej przez te kraje stanowią odpowiednio 169 procent i 144 procent ich zasobów wodnych .

Aby zmierzyć poziom niedoboru wody, eksperci FAO używają wskaźnika, takiego jak „stres wodny” lub poziom presji na zasoby wodne. Obliczają procent poboru wody do jej rezerw. W 2018 roku świat zużył 18,4 proc. zasobów świeżej wody. Jednak w niektórych regionach, na przykład w Azji Centralnej, pobór wody przekracza wielkość globalną.

W Tadżykistanie, Armenii i Azerbejdżanie „stres wodny” ocenia się jako ponadprzeciętny, odpowiednio na 62 procent, 56 procent i 54 procent. W Kirgistanie i Kazachstanie wskaźniki zużycia słodkiej wody również przekraczają poziom światowy i wynoszą odpowiednio 50 i 33 procent.

Rosja i Gruzja wykorzystują tylko 4 proc. swoich zasobów słodkiej wody, Mołdawia 12 proc., a Ukraina 14 proc. Największe pobory wody w stosunku do jej zasobów znajdują się w Kuwejcie – 3850 proc. Najlepiej sytuacja wygląda w Kongo, gdzie odsetek ten wynosi zaledwie 0,03 proc.