Emomali Rahmon ostrzega przed niedoborami wody w Azji Centralnej

Prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon ostrzega, że Azja Środkowa nie będzie miała wystarczającej ilości wody w nadchodzących latach, jeśli lodowce będą topnieć szybciej. Rahmon powiedział, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Tadżykistanie ubyło ponad tysiąc lodowców.

Lider Tadżykistanu wyraził zaniepokojenie globalnym ociepleniem i topnieniem lodowców. Duszanbe jest gospodarzem kilku światowych konferencji wodnych w tym tygodniu.

Emomali Rahmon powiedział, że zasoby wodne „odgrywają kluczową rolę w rozwoju Tadżykistanu, ale jednocześnie te kluczowe zasoby są obecnie poważnie dotknięte zmianami klimatycznymi. Tadżykistan nie jest krajem uprzemysłowionym, a 98% energii elektrycznej w kraju pochodzi z hydroenergii, źródła odnawialnego i przyjaznego dla środowiska”. Zauważył, że tylko w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci w Tadżykistanie ubyło ponad 1000 lodowców, zmniejszając liczbę lodowców w kraju o prawie jedną trzecią.

Prezydent Tadżykistanu powiedział, że jeśli topnienie lodowców przyspieszy, Azja Centralna stanie w obliczu niedoborów wody. Dodał, że Tadżykistan zużywa tylko 4 proc. swoich zasobów wodnych w kraju, a reszta wody trafia do krajów położonych w dole rzeki. Tadżykistan i Kirgistan znajdują się na górnym biegu rzek Azji Środkowej. Kraje w dolnych biegach rzek, w tym Uzbekistan, były niezadowolone z dystrybucji wody i budowy zbiorników w krajach górnego biegu rzek.

W Tadżykistanie głównym źródłem wody dla tego suchego i gorącego zakątka globu, produkuje się 65 procent energii w regionie. Od początku XXI wieku rząd Tadżykistanu przedstawił ONZ szereg propozycji dotyczących poprawienia zaopatrzenia w wodę pitną. Szereg forów wodnych miało miejsce w Duszanbe w dniach 6-9 czerwca. Główne spotkanie odbyło się 7 czerwca w obecności prezydenta Emomali Rahmona i dwóch zastępców sekretarza generalnego ONZ.