UE planuje duże inwestycje pobudzające gospodarkę Armenii

Unia Europejska zobowiązała się do udzielenia Armenii do 2,6 mld EUR (3,1 mld USD) pomocy gospodarczej i inwestycji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi omówił z przywódcami armeńskimi planowany gwałtowny wzrost pomocy UE podczas wizyty w Erywaniu na ostatnim etapie swojej podróży po trzech państwach Kaukazu Południowego.

Suma przytoczona przez komisarza jest częścią „planu gospodarczo-inwestycyjnego” opracowanego przez Komisję Europejską dla sześciu byłych republik sowieckich zaangażowanych w program Partnerstwa Wschodniego UE. Organ wykonawczy UE poinformował w zeszłym tygodniu, że podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego, który ma się odbyć w grudniu, zwrócił się do 27 państw członkowskich bloku o zatwierdzenie planu, potencjalnie wartego 17 mld EUR „inwestycji publicznych i prywatnych”.

Komisja poszukuje w szczególności 1,6 mld EUR (1,9 mld USD) unijnych dotacji, pożyczek i gwarancji kredytowych na pięć „flagowych inicjatyw” opracowanych przez nią dla Armenii. Obejmuje to do 500 mln EUR dofinansowania dla około 30 000 małych i średnich przedsiębiorstw oraz 600 mln EUR inwestycji kapitałowych w infrastrukturę transportową kraju. Varhelyi zapowiedział, że UE zbierze także „razem z naszymi międzynarodowymi partnerami” dodatkowy 1 mld EUR dla Armenii. Nie sprecyzował, na co zostaną wydane dodatkowe środki.

„Jesteśmy gotowi przyczynić się w bardzo znaczący i operatywny sposób do ożywienia gospodarczego Armenii wraz z całym regionem Partnerstwa Wschodniego.” – powiedział po rozmowach z premierem Nikolem Paszynianem i wicepremierem Mherem Grigorianem. „Wspólnie z rządem Armenii pracujemy nad planem, który powinien przynieść wzrost i miejsca pracy”.

„Na te sztandarowe inicjatywy przeznaczymy 1,6 mld EUR, a łącznie jesteśmy w stanie zmobilizować w ramach tego planu 2,6 mld EUR.” – powiedział unijny przedstawiciel na wspólnej konferencji prasowej z Grigorianem. Urzędnik UE powiedział, że pomoc i inwestycje na dużą skalę znacznie przyspieszą wzrost gospodarczy w kraju.

Paszynian pochwalił obiecany pakiet pomocowy, mówiąc, że uważa go za „reakcję na nieodwracalne procesy demokratyczne zachodzące w Armenii.” Wymienił wybory parlamentarne 20 czerwca, które obserwatorzy europejscy określili jako „konkurencyjne i ogólnie dobrze zarządzane”. Varhelyi pochwalił też sposób, w jaki władze Armenii zajęły się przedterminowymi wyborami, które miały zakończyć poważny kryzys polityczny wywołany ubiegłoroczną wojną w Górskim Karabachu.

„Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli silny rząd, silny parlament i silną większość parlamentarną w Armenii, ponieważ mamy dużo do zrobienia.” – powiedział. Paszynian i Varhelyi dyskutowali także o następstwach sześciotygodniowej wojny zakończonej listopadowym zawieszeniem broni. „Chcę potwierdzić, że UE jest gotowa i zobowiązana do odegrania bardzo aktywnej roli w sytuacji po zakończeniu działań wojennych jako kluczowy partner w ożywieniu gospodarczym.” – powiedział Varhelyi dziennikarzom po spotkaniu z premierem Armenii.

Powiązany artykuł