Rozmowy Prezydentów Azerbejdżanu i Białorusi w Baku

Białoruś z dużym zadowoleniem przyjmuje porozumienie o całkowitym zaprzestaniu działań wojennych w strefie konfliktu w Górskim Karabachu – powiedział prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko na spotkaniu z dziennikarzami po rozmowach z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem.

„Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy porozumienie o całkowitym zaprzestaniu działań wojennych w Górskim Karabachu. To ważna decyzja polityczna, która powinna stać się podstawą trwałego pokoju w regionie” – podkreślił Łukaszenko. „Chcę pogratulować ludności Azerbejdżanu i ludności Armenii zakończenia tej straszliwej tragedii, która trwała 30 lat”.

Przywódca Białorusi zaznaczył, że jego stanowisko jest znane zarówno w Azerbejdżanie, jak i w Armenii. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew stwierdził z kolei, że celem Azerbejdżanu jest wzmocnienie budowania zaufania w stosunkach z Armenią. „Oczekujemy, że Białoruś jako nasz przyjaciel, zaufany partner weźmie aktywny udział nie tylko w odbudowie terytoriów. Białoruś, jako partner Armenii, kraju będącego wraz z nią członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i OUBZ oraz kraju będącego bliskim przyjacielem Azerbejdżanu, może odegrać ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów między Armenią a Azerbejdżanem”.

Dobry poziom relacji

,,Żadna pandemia nie może utrudnić współpracy Białorusi z Azerbejdżanem” – powiedział prezydent Białorusi na spotkaniu z prezydentem Azerbejdżanu. Białoruski przywódca zaznaczył, że kraje te zdywersyfikowały swoje stosunki polityczne, gospodarcze i „absolutnie nie są niczym obciążone”. „Nikomu nie przeszkadzamy i nikt nam nie przeszkadza. Bo jeśli się chce coś zrobić, to trudno temu zapobiec” – powiedział szef białoruskiego państwa. W ubiegłym roku obroty handlowe między Białorusią a Azerbejdżanem zbliżyły się do pół miliarda dolarów. Zdaniem Aleksandra Łukaszenki to dobry wynik pod względem dynamiki.

„Jeśli chodzi o nasze stosunki polityczne, trudno powiedzieć, czego nam brakuje. Mamy doskonałe relacje. I zawsze jestem z tego dumny. Przywróciliśmy najcieplejsze stosunki we wszystkich kierunkach od czasów Związku Radzieckiego” – podkreślił prezydent Białorusi.

Z kolei prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew powiedział, że stosunki między Białorusią a Azerbejdżanem są całkowicie wolne od jakichkolwiek problemów. Lider Azerbejdżanu zaznaczył, że współpraca między krajami rozwija się pomyślnie zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Zdaniem Ilhama Alijewa, stosunkom białorusko-azerbejdżańskim nadano taką dynamikę, że rozwój przebiega we wszystkich kierunkach.

„Nasze wzajemne wizyty są regularne. Wszystko to świadczy o ścisłej interakcji politycznej, wysokim poziomie zaufania między krajami i koncentracji na wynikach” – powiedział przywódca Azerbejdżanu. „Nasze relacje są całkowicie wolne od problemów. Nasze regularne kontakty pozwalają nam po prostu podsumować, co zostało zrobione, nakreślić kolejne kroki i iść naprzód jako dwaj przyjaciele, partnerzy”.

Nowe umowy

W obecności prezydentów odbyła się ceremonia podpisania nowych umów międzypaństwowych. Minister rolnictwa Azerbejdżanu Inam Karimow i minister rolnictwa i żywności Białorusi Ivan Krupko podpisali „Protokół ustaleń w sprawie współpracy między Agencją Bezpieczeństwa Żywności Republiki Azerbejdżanu a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi w dziedzinie weterynarii”.

Minister Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu Jeyhun Bayramov i Minister Spraw Zagranicznych Białorusi Vladimir Makei podpisali „Memorandum o współpracy między Państwową Agencją Turystyki Republiki Azerbejdżanu a Narodową Agencją Turystyki Republiki Białoruś w dziedzinie turystyki” oraz „Memorandum o współpracy między Ministerstwem Energetyki Republiki Azerbejdżanu a Ministerstwem Energii Republiki Białorusi w dziedzinie energetyki”.