Tadżykistan przygotowuje się do szczepień ludności przeciwko COVID-19

Tadżykistan przygotowuje się do szczepienia populacji przeciwko nowemu koronawirusowi (COVID-19). Krajowy Komitet ds. Reagowania na COVID-19, któremu przewodniczy premier Qohir Rasoulzoda, nakazał Ministerstwu Zdrowia rozpoczęcie przygotowań do szczepień ludności przeciwko COVID-19.

W szczególności resort ma sporządzić listę grup szczególnie wrażliwych według wieku. Poza tym poleca się odpowiednim agencjom jak najszybsze rozwiązanie szeregu innych problemów dotyczących szczepień.

Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Rozwoju i Handlu oraz Państwowej Komisji Inwestycji i Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa nakazuje się podjęcie działań w celu znalezienia dodatkowych źródeł finansowania w celu zapewnienia szerokiego dostępu do szczepionki dla całej populacji.

W pierwszej kolejności AstraZeneca

Tymczasem pierwsza partia szczepionki AstraZeneca, obejmująca 192 dawki, została dostarczona do Tadżykistanu. W sumie oczekuje się, że w tym miesiącu do Tadżykistanu zostanie dostarczonych 732 000 dawek szczepionki AstraZeneca. Planuje się, że 20 procent populacji Tadżykistanu zostanie zaszczepionych preparatem Astra-Zeneca. W pierwszej kolejności szczepione będą szczególnie narażone grupy ludności: osoby powyżej 70. roku życia, pracownicy służby zdrowia, celnicy i straż graniczna.

W drugim etapie zaszczepione zostaną osoby w wieku powyżej 60 lat, a po nich osoby powyżej 50 roku życia. Pozostałe 42,5 procent populacji otrzyma inne szczepionki, które zostaną nabyte przez Tadżykistan. Zgodnie z programem COVAX, szczepionka zostanie dostarczona do 92 krajów o niskich i średnich dochodach, w tym również do Tadżykistanu.

W lutym Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło socjologiczne badanie populacji, czy społeczeństwo chce się zaszczepić przeciwko COVID-19. 81 proc. ankietowanych wyraziło chęć zaszczepienia się.

Według oficjalnych danych w Tadżykistanie zarejestrowano 13308 przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19, z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 90 osób. Jednak część obserwatorów jest sceptycznych wobec tych liczb, argumentując, że skala występowania zakażenia koronawirusem i zgonów z tego powodu była znacznie wyższa niż wynika to z oficjalnych statystyk.

Powiązany artykuł