Tadżykistan: Bank Światowy przeznacza dodatkowe 36,5 mln USD na remont elektrowni wodnej Nurek

Bank Światowy przekaże dodatkowe 36,5 mln USD dotacji od Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA) na drugą fazę projektu odbudowy hydroenergii w Nurek w Tadżykistanie – poinformowały media w tym kraju powołując się na źródła rządu Tadżykistanu.

Porozumienie zostało niedawno przekazane do ratyfikacji w Majlisi Namoyandagon (niższej izbie parlamentu Tadżykistanu).

Druga faza projektu sfinansuje remont pozostałych sześciu jednostek wytwórczych, tamy, elektrowni i innych kluczowych budynków, przy jednoczesnym wzmocnieniu zdolności do obsługi i utrzymania elektrowni.

Pierwsza faza projektu odbudowy elektrowni wodnej Nurek, finansowana przez Bank Światowy (225,7 mln USD), Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (60 mln USD) i Euroazjatycki Bank Rozwoju (40 mln USD), została uruchomiona w marcu 2019 roku.

Skoncentrowano się na renowacji trzech z dziewięciu jednostek wytwórczych, wymianie i odnowie sprzętu hydromechanicznego oraz kluczowych elementów infrastruktury elektrowni, wymianie sześciu autotransformatorów służących do odprowadzania wytworzonej energii elektrycznej oraz poprawie bezpieczeństwa tam, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed zagrożeniami sejsmicznymi i powodziami.

Elektrownia wodna w Nurek jest najważniejszym zasobem systemu energetycznego Tadżykistanu. Instalacja Nurek o mocy ponad 3000 megawatów wytwarza około 50 procent całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię w Tadżykistanie. Działająca obecnie na poziomie około trzech czwartych zainstalowanej mocy wytwórczej, elektrownia wodna przechodzi pierwszą poważną renowację od czasu jej oddania do użytku w 1972 r.

Po zakończeniu remont pozwoli elektrowni w Nurek na zwiększenie produkcji energii elektrycznej o około 300 mln kWh, wspierając wysiłki rządu mające na celu zaspokojenie zapotrzebowania na energię nawet podczas mroźnych zimowych miesięcy oraz pozwoli na swobodny eksport energii elektrycznej do sąsiednich państw – głównie Uzbekistanu i Afganistanu.

Powiązany artykuł