Azerbejdżan kluczowym partnerem Gruzji w 2020 r.

Azerbejdżan był największym dostawcą energii elektrycznej do Gruzji w 2020 roku i odpowiadał za 45 procent całkowitego importu energii elektrycznej do tego kraju.

Gruzja zaimportowała 1,6 mld kWh energii elektrycznej o wartości 64,5 mln USD, z czego eksport energii elektrycznej z Azerbejdżanu do Gruzji wyniósł 726 mln kWh.

Ogółem w zeszłym roku Gruzja otrzymała energię elektryczną z Azerbejdżanu i Rosji o wartości 570,6 mln kWh i Turcji o wartości 313,1 mln kWh. Produkcja energii elektrycznej w Azerbejdżanie wyniosła w 2020 r. 25,8 mld kWh. Ponadto eksport energii elektrycznej wyniósł 1,1 mld kWh, a import 136,3 mln kWh.

Obroty handlowe między Azerbejdżanem a Gruzją wyniosły w 2020 r. 536,2 mln USD. Z całości obrotów eksport produktów azerbejdżańskich do Gruzji wyniósł 461,9 mln USD, a import z Gruzji 74,2 mln USD.

Azerbejdżan był również głównym dostawcą asfaltu do Gruzji w 2020 roku, odpowiadając za 63,8 procent całkowitego importu asfaltu do tego kraju. Tak więc w 2020 roku Azerbejdżan wyeksportował 82 100 ton bitumu naftowego do Gruzji, z całkowitego importu Gruzji wynoszącego 128 700 ton.

Azerbejdżan był także największym dostawcą oleju napędowego do Gruzji również w 2020 roku. W ubiegłym roku kraj wyeksportował do Gruzji 214 900 ton oleju napędowego, co stanowiło 19,4 procent całkowitego importu. Ponadto przez rurociąg Baku-Tbilisi-Erzurum wyeksportowano do Gruzji ok. 1,1 mld m3 gazu, z czego 0,9 mld m3 pochodziło ze złoża Shah Deniz, a reszta z zasobów SOCAR.

Powiązany artykuł