Kazachstan: Spadek eksportu o 18% w ciągu dziewięciu miesięcy

Eksport z Kazachstanu w okresie styczeń-wrzesień 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, zmniejszył się o 18,2 proc., do 35,3 mld USD. Spadek eksportu wiąże się ze spadkiem eksportu ropy naftowej i gazu – podała 30 grudnia służba prasowa Narodowego Banku Kazachstanu.

Import towarów spadł o 9,6 proc. do 26,4 mld USD. Spadek importu wynika ze spadku importu dóbr inwestycyjnych i pośrednich.

W rezultacie nadwyżka handlowa zmniejszyła się o 36 proc. i wyniosła 9 mld USD.

Na koniec września 2020 r. dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich spadły o 36,8 proc., do 10,2 mld USD, pod wpływem spadku cen ropy i pandemii COVID-19.

Napływ netto kapitału na rachunek finansowy (bez operacji na aktywach rezerwowych Narodowego Banku Kazachstanu) od stycznia do września 2020 roku wyniósł 9,3 mld USD a odpływ netto 2,3 mld USD. Napływ zapewniony był głównie poprzez kontynuację finansowania realizacji przyszłej rozbudowy Tengizchevroil LLP, emisję obligacji skarbowych przez Ministerstwo Finansów oraz działalność Narodowego Funduszu Kazachstanu.

Powiązany artykuł