Czy rosyjski straci status języka oficjalnego w Kirgistanie?

Członek kirgiskiej Rady Konstytucyjnej Sadirdin Toraljew zaproponował odebranie statusu języka oficjalnego językowi rosyjskiemu w Kirgistanie. Zgodnie z konstytucją kraju językiem państwowym jest kirgiski, a językiem urzędowym jest rosyjski.

„To może zabrzmieć radykalnie, ale proponuję pozostawić w konstytucji jedynie język kirgiski jako język państwowy. Dla innych języków należy przyjąć oddzielne ustawy. Młodzi ludzie przestali mówić po kirgisku, ponieważ nie ma takiej potrzeby, nie powinno tak być” – powiedział Toraljew w trakcie posiedzenia Rady Konstytucyjnej w czwartek.

Według niego konieczne jest stworzenie w kraju warunków do nauki języka kirgiskiego. „Możemy stracić język. Potrzebujemy języka rosyjskiego, potrzebujemy też angielskiego, im więcej języków obcych znamy, tym bardziej będziemy szanowani za granicą. Ponad 60 proc. ludzi na świecie mówi po angielsku. Konieczne jest uchwalenie odrębnych ustaw i rozwój nauki języków obcych” – zauważył Toraljew.

17. listopada posłowie kirgiskiego parlamentu przedłożyli do publicznej dyskusji projekt ustawy wzywającej do referendum w sprawie nowej konstytucji. Proponuje się połączenie referendum z przedterminowymi wyborami prezydenckimi w Kirgistanie, które zaplanowano na 10. stycznia. Projekt nowej konstytucji Kirgistanu zakłada przewodzenie władzy wykonawczej przez prezydenta republiki, a także zmniejszenie liczby posłów z obecnych 120 do 90.

Pełniący obowiązki prezydenta Kirgistanu Talant Mamutow podpisał 20. listopada dekret o utworzeniu Rady Konstytucyjnej, w skład której weszło 89 posłów, byli i obecni urzędnicy, przedstawiciele środowiska naukowego oraz osoby publiczne. W oparciu o wyniki dyskusji na konferencjach Rady Konstytucyjnej do parlamentu Kirgistanu zostaną skierowane propozycje projektu ustawy „O konstytucji Republiki Kirgiskiej”.

Żaparow za zachowaniem statusu języka rosyjskiego w Kirgistanie

Sadyr Żaparow (były pełniący obowiązki prezydenta kraju i faworyt styczniowych wyborów prezydenckich) sprzeciwia się pozbawieniu języka rosyjskiego statusu języka urzędowego w Kirgistanie. Ogłosił to na swojej stronie w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że ​​nie da się obejść bez języka rosyjskiego w stosunkach i związkach z państwami eurazjatyckimi.

„Wczoraj jeden z członków konwentu konstytucyjnego zaproponował zniesienie oficjalnego statusu języka rosyjskiego. Ta propozycja jest całkowicie błędna. Rosyjski jest jednym z sześciu języków używanych w ONZ. Ponadto jest to język, który jednoczy narody i którego używamy od wieków. Dlatego język rosyjski musi koniecznie pozostać językiem urzędowym w naszym kraju” – stwierdził Żaparow.

Powiązany artykuł