Gospodarka Tadżykistanu odbije w 2021 i 2022 r. – raport ADB

Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Tadżykistanie poprawi się w 2021 i 2022 r., ponieważ ograniczenia związane z pandemią choroby koronawirusa zmniejszają się u głównych partnerów handlowych kraju, co prowadzi do ożywienia przekazów pieniężnych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i popytu za granicą – głosi raport Asia Development Bank.

W swojej prognozie rozwoju Azji (ADO 2021), ADB przewiduje odbicie wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) Tadżykistanu do 5,0 proc. w 2021 roku i do 5,5 proc. w 2022 roku, w porównaniu z 4,5 proc. wzrostem odnotowanym w 2020 roku.

„Chociaż jesteśmy ostrożnie optymistyczni co do wzrostu, wiele będzie zależeć od tempa programu szczepień i pełnego przywrócenia regularnych lotów z głównymi partnerami handlowymi Tadżykistanu.” – powiedział krajowy dyrektor ADB ds. Tadżykistanu Shanny Campbell. „Poprawa wyników w największych przedsiębiorstwach państwowych pomoże również wzmocnić stabilność fiskalną Tadżykistanu.”

Prognozuje się, że inflacja, która osiągnęła 9,4 proc. w zeszłym roku, spadnie nieznacznie do 9,0 proc. w 2021 r., przy bardziej stabilnych światowych cenach żywności pomimo większej elastyczności kursu walutowego i presji walutowej spowodowanej deprecjacją rubla. Wpływ będzie miała również szybsza ekspansja monetarna, oczekiwana podwyżka emerytur i stypendiów oraz wyższe taryfy za energię elektryczną. Prognozuje się, że w 2022 r. inflacja wyniesie 8,0 proc. w miarę zmniejszania się popytu krajowego, ale może wzrosnąć, jeśli deprecjacja waluty przyspieszy lub krajowe potrzeby finansowe przekroczą oczekiwania.

W raporcie podkreślono potrzebę poprawy wyników przedsiębiorstw państwowych, które odgrywają ważną rolę w usługach publicznych, tworzeniu miejsc pracy i rozwoju społeczno-gospodarczym. Tadżykistan ma ponad 1000 przedsiębiorstw państwowych, ale większość z nich od dziesięcioleci poniosła straty, stwarzając poważne ryzyko niespłacenia kredytu i niewypłacalności. W 2020 r. 12 z 27 największych przedsiębiorstw państwowych w Tadżykistanie poniosło łącznie straty równe 8,2 proc. PKB.

Chociaż rząd poczynił postępy w umacnianiu nadzoru, przejrzystości i wydajności operacyjnej przedsiębiorstw, potrzebne są dalsze reformy – czytamy w raporcie. Obejmują one wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego i rekrutację najwyższej kadry kierowniczej w oparciu o wyniki merytoryczne, w tym ze źródeł zewnętrznych, a także stosowanie kluczowych wskaźników wydajności do oceny wyników zarządzania. Wprowadzenie umów opartych na wynikach i rekompensat mogłoby również poprawić efektywność operacyjną przedsiębiorstw państwowych.

Tadżykistan dołączył do ADB w 1998 r. W ciągu 23 lat ADB stał się największym w kraju wielostronnym partnerem rozwojowym, wspierającym różnorodne sektory – od strategicznej infrastruktury drogowej i energetycznej po bezpieczeństwo żywnościowe i usługi socjalne – o łącznej wartości ponad 2,1 miliarda dolarów w łącznej pomocy państwowej.