Kazachstan notuje spadek obrotu w handlu zagranicznym

Do dnia 1. września 2020 r. łączne obroty handlowe Kazachstanu wyniosły 55,6 mld USD. – informują eksperci kazachskiej agencji FinReview.info. W związku z wybuchem pandemii koronawirusa eksport produktów kazachskich zmniejszył się o 18,6 proc., a import o 6,4 proc.

29 proc. sprzedaży trafia na rynki państw UE, 20 proc. do Rosji a 18 proc. kierowane jest do Chin. Wielkość eksportu Kazachstanu w pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r. wyniosła 31,9 mld USD. W porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku wskaźnik spadł o 5,9 mld USD.

Na tle restrykcyjnych środków nałożonych na całym świecie Kazachstan został zmuszony do zmniejszenia o 16,8 proc. podaży surowców mineralnych – kluczowej grupy towarowej, która stanowi około 70 proc. całego eksportu. Dostawy kazachskiej ropy w wartościach bezwzględnych wzrosły o 12,7 proc, ale w ujęciu pieniężnym w wyniku załamania rynku ropy spadły o 25,9 proc. Sprzedaż gazu ziemnego spadła o 22,2 proc., a rud i innych metali o 17,3 proc.

Węglowodory kluczowym towarem eksportowym

W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku Chiny zaimportowały z Kazachstanu produkty o wartości 5,2 mld USD. To 16,3 proc. całkowitego wolumenu eksportu Kazachstanu.

Chiny zwiększyły import kazaskiej ropy w tym roku o 46 proc. do 1,2 mld USD. Tym samym węglowodory stanowiły 22,6 proc. całkowitego eksportu Kazachstanu do Chin. Wzrosły również dostawy miedzi i jej stopów o 22,5 proc., gazu ziemnego o 19,7 proc.

Włochy kupiły produkty kazachskie za 4,6 miliarda dolarów. Jednocześnie prawie cała kwota przypada na zakup krajowej ropy. Również w przypadku Holandii prawie cały wolumen importu produktów kazachskich składa się z ropy i produktów ropopochodnych. Kraj zaimportował produkty z Kazachstanu o łącznej wartości 2,4 mld USD.