Tadżykistan: Prezydent obiecuje niezależność energetyczną

Prezydent Emomali Rachmon złożył deklarację podwojenia tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) i uczynienia z Tadżykistanu kraju niezależnego energetycznie podczas rozpoczętej kolejnej siedmioletniej kadencji prezydenckiej.

Emomali Rahmon został ponownie wybrany na prezydenta Tadżykistanu 11. października 90,92 procentami głosów pokonując 4 kontrkandydatów.

Liczne obietnice prezydent złożył podczas przemówienia do uczestników uroczystości inauguracyjnej, która odbyła się 30. października. Prezydent zwrócił się do uczestników uroczystości inauguracji nowej kadencji w przemówieniu, w którym nakreślił główne drogi i kierunki rozwoju.

W szczególności głowa państwa zwróciła uwagę, że w ciągu najbliższych siedmiu lat „musimy osiągnąć pełną niezależność energetyczną, wyjść z impasu transportowego i zmienić Tadżykistan w kraj tranzytowy dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów narodowych i wszystkich możliwości, jakie mamy” – stwierdził prezydent Tadżykistanu.

„W tym okresie musimy zbliżyć się do innego celu strategicznego – zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i przyspieszenia procesu industrializacji, który pozwoli stworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy i zmniejszyć migrację zarobkową” – powiedział Rahmon.

Zwrócił też uwagę na konieczność podniesienia poziomu i jakości życia ludzi w związku z rozszerzeniem realizacji opracowanej Narodowej Strategii Rozwoju Tadżykistanu do 2030 r. „W ciągu najbliższych siedmiu lat sektor gospodarczy zwróci uwagę na trzy główne zadania: zapewnienie zrównoważonego rozwoju; rosnący odsetek klasy średniej populacji kraju; oraz osiągnięcie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów o średnich dochodach.”- stwierdził Rahmon.

„W ciągu następnych siedmiu lat musimy podwoić tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) tego kraju, podnieść odsetek klasy średniej do 45 procent i obniżyć stopę ubóstwa do 15 procent” – zauważył szef państwa.

Rachmon zwrócił uwagę także na poprawę jakości usług w dziedzinie nauki, edukacji, opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej oraz skierowanie do tych obszarów ponad 123 miliardów somoni (11,9 mld USD).

Kształcenie profesjonalistów wśród młodzieży i ich zatrudnienie na wszystkich szczeblach służby publicznej będzie głównym celem pracy rządu. „W ciągu najbliższych siedmiu lat zamierzamy przyjąć ponad 540 000 młodych ludzi na uczelniach w kraju, wysłać 40 000 utalentowanych młodych ludzi na studia zagraniczne w krajach rozwiniętych, aby szkolić wysoko wykwalifikowaną kadrę dla różnych sektorów naszej gospodarki” – powiedział lider Tadżykistanu.

2 odpowiedzi na “Tadżykistan: Prezydent obiecuje niezależność energetyczną”

Możliwość komentowania została wyłączona.