Uzbekistan z pozytywną oceną rozwoju gospodarczego Banku Światowego

Najnowsza aktualizacja gospodarczego raportu Banku Światowego dla Azji Centralnej, wskazuje, że w 2020 r. Uzbekistan pozostanie jednym z dwóch krajów regionu, w których nastąpi wzrost gospodarczy, pomimo globalnej recesji spowodowanej przez pandemię koronawirusa.

Pandemia COVID-19 to najpoważniejszy kryzys, z jakim spotkał się Uzbekistan od czasu odbudowy gospodarki po rozpadzie Związku Radzieckiego. Sytuacja ta negatywnie wpłynęła na wzrost gospodarczy kraju i spowodowała spadek zatrudnienia i dochodów obywateli.

W I półroczu 2020 r. wzrost PKB był bliski zeru w porównaniu ze wzrostem o 5,8 proc. w pierwszej połowie 2019 r. Stopa bezrobocia gwałtownie wzrosła z 9,4 proc. w pierwszym kwartale 2020 roku do 15 proc. w drugim kwartale.

Wyższa produkcja, spadek w handlu

Większe wydobycie złota i wzrost produkcji w rolnictwie pomogły zrównoważyć gwałtowny spadek w przemyśle i usługach. Pomimo 19-procentowego spadku przekazów pieniężnych, łączny wzrost o 17 procent świadczeń socjalnych i 10-procentowy wzrost płacy minimalnej od lutego pomogły zachować konsumpcję prywatną.

Eksport spadł o 22,6 proc. w tym samym okresie z powodu zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw i spadku cen podstawowych surowców (gaz ziemny , metale). Import spadł o 15 procent z powodu gwałtownego spadku importu maszyn i kapitału.

Niższe wpływy i duże wydatki antykryzysowe przyczyniły się do zwiększenia deficytu budżetowego w wysokości około 5 proc. PKB. W pierwszej połowie 2020 r. około 2,5 proc. PKB przeznaczono na dodatkowe wydatki na zdrowie, wzrost zasiłków dla osób o niskich dochodach, wsparcie przedsiębiorstw oraz rozszerzenie robót publicznych.

Roczna inflacja została obniżona do 11,6 proc. w sierpniu 2020 r., co umożliwiło Bankowi Centralnemu Uzbekistanu dwukrotnie obniżyć stopy procentowe z 16 do 15 proc. w kwietniu i do 14 proc. we wrześniu. Perspektywy Uzbekistanu pozostają pozytywne, ponieważ reformy rynkowe nadal prowadzą gospodarkę w kierunku większej efektywności wykorzystania zasobów i wzrostu znaczenia sektora prywatnego. Solidna produkcja rolna oraz częściowa odbudowa przekazów wpłyną na silniejszą aktywność gospodarczą w drugiej połowie 2020 r.

Przewidywany w 2020 r. wzrost PKB między 0,4 a 0,8 procent jest znacznie niższy niż w 2019 roku, kiedy osiągnął 5,6 procent. Uzbekistan wraz z Tadżykistanem to jedyne spośród poradzieckiej Azji Centralnej państwa, które mają wykazać wzrost w 2020 r.
Dług publiczny wzrośnie do 34,7 proc. PKB w 2020 r. Pomimo wzrostu zadłużenia od 2017 r. prognozy Banku Światowego mówią o ustabilizowaniu zadłużenia Uzbekistanu w średniej perspektywie kilku lat.