UE przekaże 10 mln euro pomocy wojskowej dla Armenii

Armenia otrzyma 10 milionów euro (11 milionów dolarów) na nieśmiercionośną pomoc wojskową od UE po tym, jak Węgry wycofały swój sprzeciw, podobno w zamian za zapewnienie Azerbejdżanowi takich samych środków na rozminowywanie.

UE ma zatwierdzić pakiet 22 lipca. Wszystkie państwa członkowskie Unii są teraz gotowe dać zielone światło. Węgry zgodziły się wycofać swoje weto po zawarciu kompromisu, na mocy którego Azerbejdżan otrzymałby środki finansowe na pomoc w rozminowywaniu terytoriów, które znalazły się pod ich kontrolą po drugiej wojnie o Górski Karabach w 2020 r.

Węgry blokowały transzę od kilku tygodni zaczynając pod koniec kwietnia. UE ogłosiła pod koniec czerwca zwiększenie wsparcia finansowego na rzecz działań związanych z rozminowywaniem Azerbejdżanu, zobowiązując się do przeznaczenia na ten cel 10 mln euro w latach 2024–2025.

Relacje między Armenią a Węgrami pozostają napięte od większej części ostatniej dekady. Armenia zawiesiła stosunki dyplomatyczne z Węgrami w 2012 r. po wypuszczeniu na wolność azerbejdżańskiego żołnierza, który w 2004 r. w Budapeszcie zamordował ormiańskiego żołnierza siekierą podczas szkolenia NATO.

Oba kraje wznowiły stosunki dyplomatyczne pod koniec 2022 roku. Rada Ministrów Spraw Zagranicznych UE zgodziła się „rozważyć” udzielenie Armenii nieśmiercionośnego wsparcia wojskowego za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju w listopadzie 2023 r. Armenia wcześniej złożyła wniosek o pomoc obronną w ramach programu, ale otrzymała odmowną odpowiedź .

Wsparcie ma na celu „pomóc Siłom Zbrojnym Armenii zwiększyć odporność i zdolność do budowania stabilności, a tym samym chronić ludność cywilną podczas kryzysów i sytuacji nadzwyczajnych”. W dokumencie przewidziano również , że pomoc finansowa udzielona w ramach programu musi zostać wydana w ciągu 30 miesięcy na utworzenie obozu polowego dla jednego batalionu, w którym znajdzie się także klinika medyczna.