Energetyka Uzbekistanu przechodzi na awaryjny tryb pracy

Aby zapewnić stabilną pracę systemu energetycznego w okresie jesienno-zimowym, energetyka Uzbekistanu przechodzi na awaryjny tryb pracy. O tym poinformował prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew podczas wideokonferencji w sprawach energetycznych.

Podczas spotkania liderzy kompleksu energetycznego i chokimów (jednostki administracji regionalnej) otrzymali szereg instrukcji, które mają zapewnić zrównoważone funkcjonowanie systemu. Tym samym w drugiej połowie roku zlecono wydobycie 30 mld m3 gazu i 41 mld kilowatogodzin energii elektrycznej, zapewnienie ich ciągłości dostaw do odbiorców oraz zwiększenie rezerw gazu w podziemnych magazynach gazu do co najmniej 3,5 mld m3.

Postawiono również zadanie zakończenia remontu 1,1 tys. km sieci i 402 transformatorów do 1 października. W okresie jesienno-zimowym należy zapewnić ludności i zapleczu socjalnemu nieprzerwane dostawy 335 tys. ton gazu skroplonego. Do końca roku w ocenie Taszkentu trzeba wyprodukować 400 tys. ton benzyny i importować 120 tys. ton.

Prezydent polecił kierownictwu kompleksu energetycznego wraz z gubernatorami regionów i szefami branż, aby do końca roku podjęli działania mające na celu zaoszczędzenie 3,7 mld kilowatogodzin energii elektrycznej i 2,4 mld m3 gazu. Podkreślono znaczenie zainstalowania kolejnych 250 megawatowych paneli fotowoltaicznych w obiektach socjalnych i instytucjach rządowych.

„Odpowiedzialni przywódcy przejdą od dzisiaj na awaryjny tryb pracy, aby zapewnić stabilną pracę systemu energetycznego w okresie jesienno-zimowym.” – podkreślił Szawkat Mirzijojew.

Anormalne mrozy w styczniu tego roku w Uzbekistanie pobiły absolutne rekordy dla wszystkich lat obserwacji meteorologicznych. Podczas ekstremalnie niskich temperatur republika stanęła w obliczu kryzysu energetycznego na dużą skalę. Lider Uzbekistanu zwolnił szereg wysokich urzędników za złe przygotowanie do zimy.

Na tle poważnych problemów w funkcjonowaniu sieci wodociągowych w stolicy i regionach republiki rozmieszczono wojskowe kuchnie polowe i punkty grzewcze. W celu poprawy efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych rząd Uzbekistanu zamierza ocieplić ponad 30 tys. wielokondygnacyjnych budynków powłoką bazaltową i przenieść je na alternatywne źródła energii.